Værdigrundlag

Hvad er det for nogle unge mennesker, vi gerne vil vinke farvel til efter endt skolegang i Blære Friskole?

Vi er i bestyrelsen helt enige om, at det skal være HELE MENNESKER. Med det mener vi unge mennesker, der hviler i sig selv, har højt selvværd og stoler på egne evner.

Det skal være unge mennesker, der kan begå sig med respekt for andre mennesker og verden omkring dem. Vi ønsker, at de har modtaget en solid faglig undervisning, der har udfordret den enkelte på en meningsfyldt måde. En undervisning, der ud over undervisning, skal bestå i at overføre ny viden til praksis.

De skal have oplevet en skolegang med gode lærere, både fagligt og menneskeligt. Lærere, der har været i øjenhøjde med dem og set dem der, hvor de er.

Vores elever skal kunne se tilbage på en skolegang, hvor trygge omgivelser, leg og plads til hver enkelt har dannet rammerne. Vi ønsker, at vores elever skal gå fra skolen med en rygsæk fyldt med gode minder, venskaber, viden og troen på sig selv. Ud fra dette har vi vores vision, ”at danne det hele menneske”.

Vi vender hele tiden tilbage til: FRA BOG TIL VIRKELIGHED og med det tænker vi, at den viden, de unge skal tilegne sig, ikke kun skal være teoretisk, men også udføres i praksis. Og at der i undervisningen tages udgangspunkt i virkelighedes verden, hvor man som elev får indblik i relevante emner fra ind- og udland