Støtteforening

Blære Friskoles Støtteforening har d. 21/4 konstitueret sig således:

Formand Per Warming 5174 3685 PW@dlgtele.dk 
Næstformand Jørgen Olsen 2250 6012 don.o@live.dk 
Kasserer Anni Johansen 2125 0852 kontorhjaelpen@hotmail.com
Sekretær Susanne J. Nielsen 4029 6009 sytting@post.cybercity.dk 
Menig Jane Sigvardsen 4046 6813 Jane.sigvardsen@gmail.com 
Suppleant Jette Olsen 2968 8038 Jeo-jette-olsen@hotmail.com 

støtteforening

Støtteforeningens formål er at forestå arrangementer o.lign., hvor alt overskud går til Blære Friskole.

Bestyrelsen tager altid gerne imod nye ideer og forslag. Er man interesseret i at hjælpe bestyrelsen ved arrangementer, kan man blive skrevet op på en kontaktliste.