SFO

Børnehusets SFO er et forældrebetalt fritidstilbud for børn fra 0-5 klasse.

SFO er opdelt i 3 forskellige moduler som er tilpasset bus- og ringetider.

Morgenmodul – (6.15-8.15)

Tidlig eftermiddag – (ringetid-15.00)

Sen eftermiddag – (ringetid-16.45)

SFO holder til i Huset og børnenes garderober er i Huset. Der er mulighed for at opbevare skiftetøj, regntøj mm i garderoben. For at få mest muligt ud af ressourcerne, vil der mandag, tirsdag, onsdag og torsdag være 2 voksne men om fredagen kun være én voksen i SFO, da det er vores erfaring, at der ofte er mange, der holder fri om fredagen.

I SFO er der forskellige tilbud om aktiviteter, primært baseret på børnenes initiativer. Der er ikke ret meget børnene skal i SFO, da det er børnenes fritid. Der er en høj grad af frihed under ansvar. Vi vægter socialt samvær med respekt, fællesskab og empati.

Vi er i hallen 1 gang om ugen, hvor der er god mulighed for at få brugt kroppen.

SFO-børnene skal selv have et frugtmåltid med, som de kan ligge i køleskabet i Boblen om morgenen. Vi spiser frugtmåltidet sammen kl. ca. 13.45-14.00. Det vil foregå som café i køkkenet. Vi anbefaler, at frugtmåltidet består af både frugt og en form for brød (bolle, rugbrød, knækbrød…) og IKKE sukkerholdige desserter.

Vi sender gerne børn til bus eller fritidsaktiviteter, hvis I giver os besked. Der er mulighed for at lave faste aftaler vedr. legeaftaler, gå/cykle hjem osv.

Ml. kl. 15.30 0g 16.00 (kl. 15 om fredagen) lukker vi ned I huset og samles i Boblen indtil lukketid.

I den første tid vil der stå en voksen ved overgangen på Skolevænget, så børnene får indlært gode trafik vaner. Af hensyn til børnenes sikkerhed henstiller vi til, at ALLE benytter sig at den afmærkede overgang, hver gang Skolevænget krydses.

I ferieperioder er det vigtigt, at til-/afmelde børnene, da det har stor betydning for vores anvendelse af personaleressourcer. I ferier er Huset ikke åbent, der passes alle børn samlet i Boblen.

Indmeldelse i SFO sker ved henvendelse til skolens kontor eller i Boblen. Der er en udmeldelsesfrist på 1 måned fra d. 1. i måneden. Der er ikke automatisk udmeldelse.

Hvis man går i 4.-5.kl. har man mulighed for at købe klippekort. Der kan købes ét klippekort pr. måned. Klippekortet gælder så længe, der er klip tilbage. Klippekortet kan ikke benyttes om fredagen. Overgang til klippekort sker ved henvendelse til skolens kontor. Der er en varsling til overgang på klippekort på 1 måned fra d. 1 i måneden. Der er ikke særlige aktiviteter for 4.-5. kl.

Priserne for modulerne kan findes her