Nyhedsbrev, 24. november 2017

Nu nærmer december sig, og dermed også julearrangementerne.

Fredag d. 1. december er der klippedag på skolen kl. 8.15-13.15 og forældrejulehygge i Boblen kl. 13-15.

Onsdag d. 6. december skal Storkene på juletur til Aalborg.

Mandag d. 11. eller tirsdag d. 12. tager haletudser og frøer på juletur til Farsø.

Luciaoptoget består i år af pigerne på mellemtrinet, og de skal gå flere gange. Nemlig: 12. december i kirken, 13. december på skolen til morgensang og 14. december til julekoncert.

  1. december kl. 18.30-20.00 er der julekoncert, hvor alle klasser og børnehaven vil give et julenummer. Der vil også være mulighed for, at interesserede musikskoleelever eller andre kan give et solonummer. Her sælger 6.-7. klasse gløgg og æbleskiver og har en lille tombola, for at tjene penge til deres udlandstur.

6.-7. klasse sælger købsbeviser til juletræer, for at tjene penge til deres udlandstur. Man kan hente juletræerne hos Susanne og Lars i hele december, men søndag d. 17. december, sørger eleverne for lidt julehygge og at være behjælpelig med træerne.

Tirsdag d. 19. december kl. 9.30-11.30 er der kirkegang for Boblen og bedsteforældre, med efterfølgende kaffe i Boblen. Vi har erfaring med, at rigtig mange bedsteforældre tager deres børnebørn med hjem til fortsat hygge denne dag. Det synes vi er en rigtig god ide. Vi vil rigtig gerne vide det på forhånd, så vi har mulighed for at lægge arbejdsplanen efter det. Man kan give besked om det til Jane på Intra eller til en af de voksne i Boblen.

Onsdag d. 20. december er sidste skoledag før jul. Alle elever møder kl. 8.15 på skolen, hvorefter vi samlet går i kirke. Senere er der julebanko, hygge i klasserne og fælles juleafslutning i fællessalen. Dagen slutter kl. 13.15.

Boblen holder åbent til og med fredag d. 22. december og holder så lukket julen over. De åbner igen tirsdag d. 2. januar og skolen begynder igen onsdag d. 3. januar.

I hele december følger vi en julekalender til morgensang. Det bliver SOS-børnebyernes omvendte julekalender, hvor det handler om at give i stedet for at få. Eleverne opfordres til at gøre gode gerninger derhjemme, og betalingen donerer de til børn i fattige lande. Vi lægger en instruktion om hvordan man donerer ud på Intra i løbet af næste uge.

Lige i tiden får vi rigtig mange henvendelser angående diverse arbejdsprøvningsforløb og arbejdspraktik. Vi har siden januar nydt godt af at have Karen Marie Brøgger på kontoret, og den sidste måned har Maria Thomasen været undervisningsassistent hos Stine i indskolingen og hjulpet til i SFO et par dage om ugen. Hun bliver her 1-2 uger endnu og så må vi desværre sige farvel og tusind tak for hjælpen til hende.

Fra mandag d. 27. november kommer Timmi Olsen, som vil være med i forskellige timer i 2.-3. klasse og 4.-6. klasse. Desuden vil han gå til hånde hos Erik og muligvis i SFO.

Vi håber at disse ordninger kan være til glæde både for os og vores børn, samt de mennesker, som bliver en del af vores hus i kortere eller længere tid.

Mange julehilsener fra Inge

Nyhedsbrev, 3. november 2017

Nu er vi blevet fuldtallige igen, efter vores 8.-9. klasse er kommet hjem fra en god tur til Krakow. Vi glæder os meget til at høre om deres tur. De fortæller om den til fællesspisning i hallen i aften og til morgensang i næste uge. Samtidig vil jeg gerne byde velkommen til Christian Nørmølle-Lynggaard i 8. kl.

Morgensang i denne uge har stået på syng dansk. Der er en landsdækkende kampagne, som opfordrer os til at synge dansk i denne uge. Vi har sunget sangen: ”Brug dit hjerte som telefon” med Paprika Steen og Martin Brygmann fra filmen ”Hannibal og Jerry”. De første par dage var der ikke mange, der sang med, men torsdag morgen kunne alle synge med, uden der var tekst på. Det er dejligt, når eleverne folder sig ud og synger, for de er faktisk ret gode til det.

I Børnehuset Boblen har der været pædagogisk dag i dag. Vi har arbejdet med læreplaner, som ligger til grund for arbejdet i hele daginstitutionen. Når de er formuleret ensartet bliver de lagt ud på hjemmesiden, så I alle kan se de tanker pædagogerne gør sig, i arbejdet med jeres børn.

Det er nu ved at blive koldt og fugtigt og vi forsøger at finde et sted, hvor I forældre har mulighed for at køre jeres barnevogn indenfor om natten. Vi vil gerne bede jer om at tage kassen med hjem i weekenden, så I kan få den set efter og få skiftet sengetøj, hvis det er nødvendigt.

Tilfredshedsundersøgelsen blandt jer forældre er nu afsluttet. Der var desværre ikke den store deltagelse i børnehaven, men rimeligt i vuggestuen og stor deltagelse i skolen. Dette giver os grund til at tro, at intra endnu ikke er så integreret del af vores vuggestue og børnehave. Er der nogle af jer, der har ideer til hvordan vi gør dette, er I meget velkomne.

Selve resultatet af undersøgelsen skal bestyrelsen arbejde med i morgen lørdag, samtidig med vi kikker tilbage på de tanker der blev tænkt før oprettelsen af friskolen, og evaluerer på hvordan det er gået.

 

Rigtig god weekend til jer alle fra Inge

Nyhedsbrev, 12. oktober 2017

Først tak for den store interesse for vores Frugtmarked i sidste weekend. Vi er overvældet over det store antal besøgende. Overskuddet blev i år ca. 9.500kr mod 5.500kr sidste år. Elevrådet er gået i tænkeboks om hvordan pengene skal bruges eller investeres.

Vi har tidligere meldt ud, at elever fra 6. klasse selv skal medbringe en pc efter efterårsferien, og Ida har skrevet om vores nye platform, som gør, at der ikke er specifikke krav til den pc’er eleverne skal have med. Da vi først skal have det nye system integreret, får I lidt længere frist. De elever der har en pc, må meget gerne have den med allerede efter ferien, men senest d. 1. december, skal elever i 6.-9. klasse selv medbringe en pc.

Vi har nu været i gang med Blære Friskole i et år, og vi vil rigtig gerne høre jeres mening om hvordan I synes det går, og jeres ideer til hvordan vi gør det bedre. Bestyrelsen har derfor udarbejdet en tilfredshedsundersøgelse i form af et spørgeskema, som ligger på Intra. Når I er logget ind på Intra, ligger der en blå bjælke oppe i højre side, hvor der står: “du har ubesvarede spørgeskemaer”. Når I klikker på bjælken kommer I direkte til spørgeskemaet. Vi håber I alle vil hjælpe os og være med til at sikre trivsel for jeres børn, ved at besvare det. Man bliver bedt om at besvare det for hvert enkelt af sine børn og det vil hjælpe os meget, at I besvarer dem alle. Der findes forskellige spørgeskemaer for vuggestuen, børnehaven og skolen.

Her i begyndelsen af året, har Ida overtaget nogle ledelsesopgaver og Louise har været inde som vikar. Bestyrelsen har valgt at fastansætte Louise på nedsat tid, for at dække nogle støttetimer, og fortsætte i dansk og kulturfag i 7. klasse og i kulturfag i 4.-6. klasse. Samtidig skal hun undervise 7. klasse i idræt, mens Elsebeth fortsætter med 8.-9. klasse. Dette skal frigive nogle timer til Ida til at fortsætte med nogle ledelsesopgaver i en funktion som udskolingskoordinator, hvor hun vil tage sig af kontakten til UU-vejledningen, erhvervspraktik og planlægge alt med prøver og eksamen. Jeg får derved mere tid til at koncentrere mig noget mere om Boblen og de andre ledelsesopgaver. Samtidig håber vi at få tid til at udvikle nogle af de strukturer, som en ny skole som vores, har brug for at få styr på, og få tid til selv at virkardække. Dette er også vedtaget ud fra bestyrelsens ønske om at investere i at skolen kommer så godt i gang som muligt, og leve op til vores værdier om at være fagligt stærke, og få de første prøver og eksamener afviklet på den bedst mulige måde.

Vi får nogle forskellige tilbagemeldinger på vores kommunikation på Intra. Vi lægger nyheder der er generelt for alle på opslagstavlen, mens information om de enkelte klasser lægges i ugeplanen.Det er også i ugeplanen lektierne lægges ud. Alle lektier gives dog også som information på klassen og jo ældre eleverne er, jo mere forventer vi, at de selv har styr på lektier, uanset om det er skrevet i ugeplanen og om denne er udgivet. Vi bestræber os på at ugeplanerne er udgivet om fredagen, men der findes travle tidspunkter, hvor det sker senere. Det er konsekvensen af de mange aktiviteter, som vi mener er med til at gøre vores skole til det dejlige sted, vi synes den er, og som vi ikke vil undvære, så må vi leve med, at ugeplanerne ind imellem kommer sent. Jeg håber I er enige med mig i disse betragtninger.

I boblen er der pædagogisk dag fredag d. 3. november. Husk at melde tilbage om I har brug for pasning, og om I har mulighed for at hjælpe med pasning. Det kan I gøre på Intra.

Rigtig god efterårsferie til alle dem, der kan holde det. Og rigtig god tur til vores 8.-9. klasse, som skal på studietur til Krakow i ugen efter ferien.

Mange hilsner fra Inge

 

Nyhedsbrev, 25. september 2017

Skolen har emmet af liv, og den er bliver meget mere inspirerende at kikke på efter den sidste uges kunst-emneuge. Der er nye malerier under halvtaget i skolegården, der kommer plader omkring bordtennisbordet med håndaftryk og skolens logo, der kommer fliser op i indgangen med elevernes tanker om venskab, der kommer huse op med billeder af eleverne, og det bliver rigtig flot. Desuden har vi fået produceret en masse varer til vores frugtmarked. Det er tidligt på skoleåret at arrangere en hel emneuge, hvor man i højere grad skal navigere i kaos, og det har været en meget stor udfordring, specielt for vores 0. klasser, men de har klaret det flot.

Frugtmarkedet falder uheldigvis sammen med præstens minikonfirmand-weekend for 3. og 4. klasser, som bor i Mettes sogne, men vi håber I vil bakke op om hendes arrangement alligevel.

Vores frugtmarked er i år en lørdag, så I forældre har større mulighed for at deltage. Det er lørdag d. 7. oktober kl. 9-12. Der vil blive arrangeret børnedyrskue for 0.-2. klasse, og 5.-9. klasse vil sælge varer og bestyre cafeen. Der kommer mere information om dette særskilt. I skal være opmærksomme på, at denne dag er en skoledag, for alle andre end dem der skal til minikonfirmand.

Vi har lyttet til vores elever angående vores formiddagspause. De vil gerne have lov til at spise i klasserne nogle dage om ugen, og vi har aftalt, at det gør vi mandag og onsdag. Dette vil også være med til at skabe mere sammenhold i de enkelte klasser. Dette bliver dog forstyrret af, at en del elever render rundt på skolen for at få varmet deres mad. Vi har derfor besluttet, at mandag og onsdag, kan man IKKE varme mad på skolen, men må have en madpakke med, som kan spises kold. Dette gælder også nudler, som stadig er en dårlig ide alle dage, da det tager lang tid og stjæler elevernes frikvarter.

Jeg har før skrevet, at vi har været udfordret af alle de børn, der bruger deres og jeres tid på at lave legeaftaler. Nu går det også ud over vores tid. Samtidig har vi erfaret, at I forældre ikke altid tager telefonen, når vi har brug for at komme i kontakt med jer, måske fordi I tror, det er jeres børn, der ringer om legeaftaler. Vi har derfor besluttet, at eleverne ikke længere kan låne vores telefon til legeaftaler, men må lave dem dagen i forvejen.

På forældremøderne i de enkelte klasser, har vi diskuteret mobiltelefoner, som bliver en større og større udfordring. Vi har derfor besluttet, at vi samler dem ind om morgenen, og afleverer dem igen, når eleverne får fri. Dette gælder alle klasser.

I børnehaven har der også været emneuger om livet på landet. Det er der kommet mange flotte klippede og tegnede dyr ud af, snore med majskorn, som pynter i vinduet og en stor ko, med øremærke i, som hænger over spisepladsen i køkkenet. Det har optaget børnene meget og været spændende at følge med i. Jeg håber I fik smagt deres hjemmelavede smør til forældredagen i torsdags.

Mange hilsner fra Inge Engelst Christensen

Nyhedsbrev, 14. august 2017

Skoleåret er skudt i gang. Boblen har været i gang et par uger og skoleeleverne startede med en festlig dag i onsdags, sammen med deres forældre. Fra bestyrelsens side vil vi gerne benytte lejligheden til at takke alle de frivillige som lavede et kæmpe stykke arbejde. Samtidige skal også lyde en tak til alle, store som små, for deltagelsen i rengøringsdagen.

Lørdag d. 12.8.17 modtog vi den triste besked, at Inges mand Gert var sovet stille ind omgivet af familien. Vi sender vores varmeste tanker til Inge og familien i denne svære tid. Inge er fraværende den kommende tid. Vores souschef Ida tager over mens Inge er væk, og man er selvfølgelig velkommen til at ringe til skole og få en snak med Ida, hvis man har behov for det. Vi har lagt en plan for hvordan vi løser tingene og derfor kan og vil der naturligvis komme lidt ændringer, men vi prøver at lave det så gnidningsfrit så muligt. Man er som sædvanlig velkommen til at kontakte skolen på telefon, mail og Intra.

Vi er som altid på udkig efter flere dejlige unge mennesker til vores skole. Kender man nogen som er interesseret, er vi naturligvis klar til at vise skolen frem. Hjælp gerne dine børn med at få flere skolekammerater ved at benytte enhver lejlighed til at reklamere for Blære Friskole og Børnehus.

Husk der er arbejdsdag d. 2. september, hvor vi glæder os til at se en masse mennesker, hvor vi igen kan få en hyggelig og effektiv dag, til gavn for vores skole og børnehus. Jeg er sikker på at børnene også gerne vil benytte lejligheden til at vise mor og far, hvor de bruger deres hverdage, sammen med kammeraterne. Det er ofte en rigtig givende oplevelse for dem.

Vores frivillige madhold om fredagen er på jagt efter flere friske kræfter til, at løfte opgaven sammen med dem og eleverne. Kunne du have lyst til at hjælpe, eller kender du nogen, så kontakt skolen eller Inger Nielsen.

Vi håber på et super godt og spændende skoleår, her hvor vi netop har taget hul på vores 2. år, som Blære Friskole og børnehus.

På bestyrelsens vegne

Per Sørensen

Nyhedsbrev, 4 august, 2017

Så er sommerferien ved at være slut. Boblen er startet op i mandags og har holdt 1 års fødselsdag for Blære Friskole og børnehus. Elevernes sommerferie er også ved at være slut, og vi ser frem til første skoledag på onsdag d. 9. august kl. 17, hvor vi mødes til spisning i Blære Multicenter. Eleverne har fået udleveret deres nye skemaer før sommerferien, men de kan også findes på intra.

Angående computere er vi ved at finde den mest optimale løsning for både skole, elever og forældre. Det er en omfattende proces, som vi er godt i gang med. Vi har tidligere meldt ud, at elever fra 6. klasse selv skal medbringe computer fra dette skoleår. Da vi ikke er klar til at melde ud, hvilke krav der skal være opfyldt, har vi ikke forventninger om, at eleverne har computer med allerede fra første skoledag. Vi håber på at kunne tage en ny procedure i brug senest efter efterårsferien, men vi melder ud, så snart vi har en sikker løsning. Det er en stor prioritering at finde en både holdbar og økonomisk fordelagtig løsning for både jer og os.

Vores gamle kopimaskine og printer er stået af. Vi har bestilt en ny i god tid, så vi havde en forventning om, at den var klar i denne uge. Der er dog leveringsproblemer, så vi er lidt udfordrede på dette punkt. Vi håber, at vi finder en løsning inden skolestart, men allerede nu ved vi, at det kommer til at kunne mærkes, så vi håber på jeres forståelse.

På mandag d. 7. august er der rengøringsaften på skolen, hvor vi skal gøre skolen ren og klar til første skoledag, og rigtig mange af jer har allerede meldt jer til. Tak for det. Den første arbejdsdag er lørdag d. 2. september, så sæt gerne kryds i kalenderen til dette.

Jeg håber I alle har haft en rigtig god sommer og glæder mig til at se jer til vores andet skoleår.

Mange venlige hilsner fra Inge

Nyhedsbrev fra Bestyrelsen, juli ’17

Nu er det første år gået på vores friskole. Det har været en stor succes, nogle gange så stor, at vi har haft svært ved at følge med, men takket være den store opbakning fra forældre, bedsteforældre og andre lokale og en stor indsats fra alle ansatte, er året gået rigtigt godt.

I bestyrelsen har vi evalueret på det første år og der har været mange udfordringer og mange gode aktiviteter.

En af udfordringerne har været at inddrage forældre i vores arbejde. Rigtig mange har givet udtryk for deres vilje til at hjælpe, men i starten var det svært at få tid og overblik til at sætte det i værk. Det fik vi endeligt gjort på vores arbejdsdag først i maj. Det var en rigtig god dag, med masser af opbakning, hvor vi fik løst mange opgaver, fik en dialog med jer forældre og nydt hinandens selskab. I det næste skoleår vil der være rengøringsaften mandag d. 7. august kl. 17-19, så vi kan få gjort skolen rent til skolestart. Vi håber I vil bakke op om dette og møde talstærkt op. Der vil desuden være en arbejdsdag lørdag d. 2. september kl. 9-14.

Arbejdsdage er en del af vores Friskole og børnehus. Det er også en del af den kultur vi vil vise vores børn. Vi skal vise os selv og vores børn at det er ”Vores Skole”. Derfor er det ekstra vigtigt at vi, sammen med vores børn, bakker op og prioriterer disse arbejdsdage og andre arrangementer som kommer. Det er nemlig også DIN skole.

Til vores pædagogiske dage har der været en rigtig stor opbakning til at få passet børnene i Boblen på alternative måder. På skolen har vi fornemmet lidt mere usikkerhed og tilbageholdenhed ift. At overtage lærernes arbejde. Lærerne vil altid være meget hjælpsomme med at planlægge en god dag, men vil også rigtig gerne give plads til de forældre, der selv har lyst til at komme med indspark. Det er dog en rigtig god mulighed for forældre, for at få et godt indblik i jeres børns hverdag.

En anden udfordring har været at starte en kulturforandring hos eleverne. Vi vidste godt at dette var en stor arbejdsopgave, men havde ikke taget højde for, at eleverne var så påvirkede af skolelukningen, som de var. Både bestyrelsen og de ansatte synes dog, at det er faldet rigtigt meget på plads, specielt de sidste måneder før ferien. Både musicalen og lejrskolen har hjulpet meget i den rigtige retning.

Til arbejdsdagen talte vi om vores udfordringer ift. Computere. På baggrunden af vores snak denne dag, har bestyrelsen besluttet, at i skoleåret 17/18 skal elever fra 6. klasse selv medbringe computer og i skoleåret 18/19 skal elever fra 4. klasse selv medbringe computere. Vi forventer at eleverne har en computer klar til efterårsferien, og derfor vil vi snarest melde ud, omkring eventuelle krav.

Skulle der være nogle som har svært ved at få luft i budgettet til en computer, er man som altid, meget velkommen til at kontakte os. Så finder vi sammen en løsning. Det er i øvrigt en fremgangsmåde som er gældende for alle udfordringer, såvel økonomiske som andre. Hellere give os et kald for meget end for lidt.

I Boblen har vi været meget udfordret af opbevaring af barnevogne. Vi håber dog, at vi har fundet en løsning, som snart falder helt på plads.

Vi har helt tiden holdt meget på, at vores navn skulle være Blære Friskole og at det skulle gælde os alle. Vi ser dog en udfordring i, at det ikke indikerer, at vi også har Boblen. Og da det kun er lokale, der ved hvad Boblen står for, har vi besluttet, at vi fremover kalder os Blære Friskole og Børnehus.

Der er i det offentlige varslet prisstigninger for børn i vuggestuer. Vi har valgt, i første omgang, at fortsætte med vores nuværende priser, så de matcher den kommunale dagpleje. Samtidig havde vi i første omgang sat et loft på hvor mange børn vi højest ville indskrive i vuggestuen. Det loft har vi besluttet at fjerne, således at det altid vurderes hvor mange børn der er plads til. Og vi har plads til flere, så kender du nogen der overvejer, så giv dem gerne et praj.

Til slut vil vi gerne sige tak for skoleåret der gået. Tak for den opbakning i har vist os. Vi glæder os til det nye skoleår og mange gode stunder.

God sommerferie.

På bestyrelsens vegne.

Per Sørensen

Nyhedsbrev, 19 juni, 2017

Sommerferien nærmer sig med hastige skridt for vores børn. Skoleeleverne har sidste dag på fredag, som vi holder med fælles rundstykker, høvdingeboldturnering planlagt af elevrådet, hotdogs og afslutning med feriesangen. Elevernes mødetid er som vanligt 8.15-13.15.

I Boblen er der lukket i uge 29 og 30. De andre uger i skolens sommerferie er der åben hele dagen, også for de børn der går i SFO. Det er dog vigtigt, at man har meldt tilbage hvilke dage man ønsker at benytte sig af dette tilbud.

Eleverne starter i skole igen onsdag d. 9. august, hvor vi starter med fællesspisning for hele familien i hallen kl. 17. Derefter samles eleverne i de enkelte klasser, mens der er kaffe og information for forældrene i hallen. Arrangementet slutter kl. 19.30.

Planen for næste skoleår er ved at være på plads. Gruppeinddelingen og klasselærerne bliver således:

0.-1. klasse med Stine som klasselærer går i gruppe med 2.-3. klasse med Ann/Marianne som klasselærer, og har deres klasseværelser i ”indskolingsbygningen”. De vil være delt op i langt de fleste timer, men vil også være sammen alle sammen med to lærere. Nogle gange vil I måske opleve at de deles på en anden måde, så den ene af klasserne er alene med en lærer og de andre tre er sammen med den anden. Eller at de deles op i andre hold med hver sin lærer.

4.-5.-6. klasse går i gruppe sammen, men er dog delt op i dansk, matematik, engelsk og tysk. De har også to klasselokaler, der hvor 4.-5. klasse er nu og i det sidste klasselokale før indskolingen. Når de alle skal være sammen, kan de være i de respektive faglokaler, eller i Naturfag. Det vil være Maria, der er klasselærer for 4.-5. klasse og Dorte for 6. klasse.

7.-8.-9. klasse går i gruppe sammen, men er delt op i de fleste fag. De har alle idræt sammen og i naturfag og fysik/kemi er 7.-8. klasse sammen og 9. klasse for sig selv og i de resterende fag, er 8.-9. klasse sammen og 7. klasse for sig selv. Det vil dog variere over året, som det viser sig mest hensigtsmæssigt. Det er Elsebeth og Ida, der er klasselærere for disse klasser.

I det næste skoleår holder vi fast i vores faglige fredage. Vi laver dog lidt om på tidsplanen, så vi får endnu mere ud af dagen. Vi starter stadig fælles med at gennemgå hvad planen er for de enkelte hold. Så er der undervisning til ca. kl. 11.45, hvor de enkelte lærere selv placerer pause for eleverne. Kl. 11.45-12.15 spiser vi, hvorefter vi går tilbage til undervisningen i 45 min. Vi holder fast i den fælles afslutning kl. 13-13.15.

Den sidste tid er gået meget med musical og lejrskole. Det har været to fantastiske ting at opleve med jeres børn. Musicalen så meget, at vi har besluttet at gentage det til næste skoleår. De ting der er planlagt, står allerede nu i kalenderen på intra, så I har mulighed for at koordinere datoer.

På skolen bruger eleverne rigtig meget tid på at spille rundbold, både i frikvartererne og når de kan lokke en lærer eller en vikar med ud. De spiller det både i klasser og sammen på tværs. Det er et rigtigt godt spil, hvor de, ud over at være fysisk aktive, lærer at spille sammen, at takle uretfærdighed, vente på det bliver deres tur, at alle ikke er lige gode til alting. Vi synes, at det giver dem rigtig mange ting med, og oplever at der er færre konflikter i denne tid.

Til slut vil jeg gerne byde velkommen til Ida, som er startet i 4. klasse. Vi har haft besøg af en enkelt anden elev, som overvejer at starte efter ferien. Hvis I hører om nogle familier, der er interesserede, må I meget gerne henvise dem til mig. Så vil jeg gerne fortælle om vores dejlige skole og vise rundt.

Rigtig god sommer til jer alle fra Inge

 

Nyhedsbrev 17. april, 2017

Jeg håber I alle har haft en god påske.
Jeg har i påskeferien ansat en ny vikar for Ann. Hun hedder Marianne Binderup, hun er 30 år og har 4 års erfaring som lærer. Hendes linjefag er dansk og natur/teknologi. Hun har dog også erfaring i at undervise i matematik, så hun passer fint ind i Anns skema. Marianne starter d. 2. maj og bliver her til efterårsferien, hvorefter Ann kommer tilbage fra barsel.
I den ferieplan for skoleåret 2017-18 jeg sendte ud før påske, var Grundlovsdag faldet ud, jeg beklager. Grundlovsdag er altså en feriedag på skolen og en lukkedag i Boblen. Den nye ferieplan kommer på hjemmesiden snarest.
Der har været nogle definitionsspørgsmål om ”et åbent skur” til vuggestuens barnevogne. Skuret vil være åbent om dagen, mens børnene sover i det, men vil blive lukket af om natten, så barnevognene kan opbevares der, hvis ikke forældrene ønsker at fragte dem frem og tilbage fra hjemmet, eller fra det gule hus.
Jeg håber på at se rigtig mange af jer til generalforsamling på skolen i morgen kl. 19.00 i støtteforeningen og kl. 19.30 i Blære Friskole.
Venlig hilsen Inge

Nyhedsbrev 7. april

Først en stor tak til de forældre, der underviste eleverne torsdag, så lærerne kunne holde pædagogisk dag. Det betyder, at næste skoleår begynder at tage form, og datoer på arrangementer vil komme i kalenderen på intra snarest.

Vi har valgt at ændre i ferieplanen for skoleåret 2017-18, da vi synes at det er uhensigtsmæssigt at holde næsten tre ugers juleferie. Vi har derfor barberet 5 dage af juleferien og forlænger sommerferien med 2 dage i hver ende. Den sidste dag holder vi i reserve, så vi har muligheden for at give eleverne en fridag i løbet af skoleåret. Den nye ferieplan ligger på hjemmesiden.

Vi har et luksus-problem, da vi har svært ved at få plads til alle børnenes barnevogne i Boblen. Det er jo dejligt, da det betyder, at der er mange der vælger vores institution. Vores bestyrelse har derfor den sidste tid arbejdet med at ombygge vores skur til en lukket, opvarmet bygning som sovested for børn og opbevaring af barnevogne. Dette har givet nogle uforudsete udfordringer, så denne løsning kan ikke lade sig gøre.

Da vi mangler pladsen nu, har vi i stedet valgt en midlertidig løsning. Vi laver skuret om til et åbent skur, hvor børnene kan sove i deres barnevogne. Det bliver selvfølgeligt stadig etableret efter alle forskrifter. Forskellen er hvad vi gør med barnevognene om natten. Vores forslag er, at vi får vores eftermiddagsrengøring til at køre vognene til opbevaring i det gule hus natten over. Så må I forældre hente dem der om morgenen, med mindre I hellere vil fragte dem med frem og tilbage fra jeres hjem, eller lade dem stå i et åbent uopvarmet skur natten over.

Når vi taler om udvidelse af Boblen bliver vi ofte spurgt om, hvorfor vi ikke benytter det gule hus. Det er der mange forklaringer på. For det første ønsker vi at bevare én institution med børn i forskellige aldre under ét tag. For det andet kræver det omfattende forandringer af det gule hus, før det kan benyttes til institution. Det er blandt andet noget med lyd og luft, et ekstra toilet og indhegning.

Jørgen har fået nyt job, så han holder hos os til d. 1. maj. Vi ønsker Jørgen held og lykke fremover. Vi vil savne ham meget hos os, specielt på klaveret til morgensang. Det betyder, at vi skal have fundet en anden til at vikariere for Ann til hun kommer tilbage. Vi gør alt hvad vi kan for at finde en god løsning. Jeg har møde med en i påskedagene, så jeg håber det er på plads efter påske.

Vi skal også have ansat en fast lærer, da vi bliver flere elever efter sommerferien. Vi mangler en lærer, der kan undervise i sprog, engelsk eller tysk, som samtidig kan et eller flere naturvidenskabelige fag. Derforuden kunne det være fantastisk hvis vedkommende også kan undervise i dansk og idræt. Det er dog ret store krav, så vi må se hvilke ønsker vi får opfyldt. Det vigtigste for os er altid, at det er det rette menneske vi ansætter, en der vil eleverne og vores fantastiske skole.

Rigtig god påske fra Inge