Nyhedsbrev, 14. august 2017

Skoleåret er skudt i gang. Boblen har været i gang et par uger og skoleeleverne startede med en festlig dag i onsdags, sammen med deres forældre. Fra bestyrelsens side vil vi gerne benytte lejligheden til at takke alle de frivillige som lavede et kæmpe stykke arbejde. Samtidige skal også lyde en tak til alle, store som små, for deltagelsen i rengøringsdagen.

Lørdag d. 12.8.17 modtog vi den triste besked, at Inges mand Gert var sovet stille ind omgivet af familien. Vi sender vores varmeste tanker til Inge og familien i denne svære tid. Inge er fraværende den kommende tid. Vores souschef Ida tager over mens Inge er væk, og man er selvfølgelig velkommen til at ringe til skole og få en snak med Ida, hvis man har behov for det. Vi har lagt en plan for hvordan vi løser tingene og derfor kan og vil der naturligvis komme lidt ændringer, men vi prøver at lave det så gnidningsfrit så muligt. Man er som sædvanlig velkommen til at kontakte skolen på telefon, mail og Intra.

Vi er som altid på udkig efter flere dejlige unge mennesker til vores skole. Kender man nogen som er interesseret, er vi naturligvis klar til at vise skolen frem. Hjælp gerne dine børn med at få flere skolekammerater ved at benytte enhver lejlighed til at reklamere for Blære Friskole og Børnehus.

Husk der er arbejdsdag d. 2. september, hvor vi glæder os til at se en masse mennesker, hvor vi igen kan få en hyggelig og effektiv dag, til gavn for vores skole og børnehus. Jeg er sikker på at børnene også gerne vil benytte lejligheden til at vise mor og far, hvor de bruger deres hverdage, sammen med kammeraterne. Det er ofte en rigtig givende oplevelse for dem.

Vores frivillige madhold om fredagen er på jagt efter flere friske kræfter til, at løfte opgaven sammen med dem og eleverne. Kunne du have lyst til at hjælpe, eller kender du nogen, så kontakt skolen eller Inger Nielsen.

Vi håber på et super godt og spændende skoleår, her hvor vi netop har taget hul på vores 2. år, som Blære Friskole og børnehus.

På bestyrelsens vegne

Per Sørensen

Nyhedsbrev, 4 august, 2017

Så er sommerferien ved at være slut. Boblen er startet op i mandags og har holdt 1 års fødselsdag for Blære Friskole og børnehus. Elevernes sommerferie er også ved at være slut, og vi ser frem til første skoledag på onsdag d. 9. august kl. 17, hvor vi mødes til spisning i Blære Multicenter. Eleverne har fået udleveret deres nye skemaer før sommerferien, men de kan også findes på intra.

Angående computere er vi ved at finde den mest optimale løsning for både skole, elever og forældre. Det er en omfattende proces, som vi er godt i gang med. Vi har tidligere meldt ud, at elever fra 6. klasse selv skal medbringe computer fra dette skoleår. Da vi ikke er klar til at melde ud, hvilke krav der skal være opfyldt, har vi ikke forventninger om, at eleverne har computer med allerede fra første skoledag. Vi håber på at kunne tage en ny procedure i brug senest efter efterårsferien, men vi melder ud, så snart vi har en sikker løsning. Det er en stor prioritering at finde en både holdbar og økonomisk fordelagtig løsning for både jer og os.

Vores gamle kopimaskine og printer er stået af. Vi har bestilt en ny i god tid, så vi havde en forventning om, at den var klar i denne uge. Der er dog leveringsproblemer, så vi er lidt udfordrede på dette punkt. Vi håber, at vi finder en løsning inden skolestart, men allerede nu ved vi, at det kommer til at kunne mærkes, så vi håber på jeres forståelse.

På mandag d. 7. august er der rengøringsaften på skolen, hvor vi skal gøre skolen ren og klar til første skoledag, og rigtig mange af jer har allerede meldt jer til. Tak for det. Den første arbejdsdag er lørdag d. 2. september, så sæt gerne kryds i kalenderen til dette.

Jeg håber I alle har haft en rigtig god sommer og glæder mig til at se jer til vores andet skoleår.

Mange venlige hilsner fra Inge

Nyhedsbrev fra Bestyrelsen, juli ’17

Nu er det første år gået på vores friskole. Det har været en stor succes, nogle gange så stor, at vi har haft svært ved at følge med, men takket være den store opbakning fra forældre, bedsteforældre og andre lokale og en stor indsats fra alle ansatte, er året gået rigtigt godt.

I bestyrelsen har vi evalueret på det første år og der har været mange udfordringer og mange gode aktiviteter.

En af udfordringerne har været at inddrage forældre i vores arbejde. Rigtig mange har givet udtryk for deres vilje til at hjælpe, men i starten var det svært at få tid og overblik til at sætte det i værk. Det fik vi endeligt gjort på vores arbejdsdag først i maj. Det var en rigtig god dag, med masser af opbakning, hvor vi fik løst mange opgaver, fik en dialog med jer forældre og nydt hinandens selskab. I det næste skoleår vil der være rengøringsaften mandag d. 7. august kl. 17-19, så vi kan få gjort skolen rent til skolestart. Vi håber I vil bakke op om dette og møde talstærkt op. Der vil desuden være en arbejdsdag lørdag d. 2. september kl. 9-14.

Arbejdsdage er en del af vores Friskole og børnehus. Det er også en del af den kultur vi vil vise vores børn. Vi skal vise os selv og vores børn at det er ”Vores Skole”. Derfor er det ekstra vigtigt at vi, sammen med vores børn, bakker op og prioriterer disse arbejdsdage og andre arrangementer som kommer. Det er nemlig også DIN skole.

Til vores pædagogiske dage har der været en rigtig stor opbakning til at få passet børnene i Boblen på alternative måder. På skolen har vi fornemmet lidt mere usikkerhed og tilbageholdenhed ift. At overtage lærernes arbejde. Lærerne vil altid være meget hjælpsomme med at planlægge en god dag, men vil også rigtig gerne give plads til de forældre, der selv har lyst til at komme med indspark. Det er dog en rigtig god mulighed for forældre, for at få et godt indblik i jeres børns hverdag.

En anden udfordring har været at starte en kulturforandring hos eleverne. Vi vidste godt at dette var en stor arbejdsopgave, men havde ikke taget højde for, at eleverne var så påvirkede af skolelukningen, som de var. Både bestyrelsen og de ansatte synes dog, at det er faldet rigtigt meget på plads, specielt de sidste måneder før ferien. Både musicalen og lejrskolen har hjulpet meget i den rigtige retning.

Til arbejdsdagen talte vi om vores udfordringer ift. Computere. På baggrunden af vores snak denne dag, har bestyrelsen besluttet, at i skoleåret 17/18 skal elever fra 6. klasse selv medbringe computer og i skoleåret 18/19 skal elever fra 4. klasse selv medbringe computere. Vi forventer at eleverne har en computer klar til efterårsferien, og derfor vil vi snarest melde ud, omkring eventuelle krav.

Skulle der være nogle som har svært ved at få luft i budgettet til en computer, er man som altid, meget velkommen til at kontakte os. Så finder vi sammen en løsning. Det er i øvrigt en fremgangsmåde som er gældende for alle udfordringer, såvel økonomiske som andre. Hellere give os et kald for meget end for lidt.

I Boblen har vi været meget udfordret af opbevaring af barnevogne. Vi håber dog, at vi har fundet en løsning, som snart falder helt på plads.

Vi har helt tiden holdt meget på, at vores navn skulle være Blære Friskole og at det skulle gælde os alle. Vi ser dog en udfordring i, at det ikke indikerer, at vi også har Boblen. Og da det kun er lokale, der ved hvad Boblen står for, har vi besluttet, at vi fremover kalder os Blære Friskole og Børnehus.

Der er i det offentlige varslet prisstigninger for børn i vuggestuer. Vi har valgt, i første omgang, at fortsætte med vores nuværende priser, så de matcher den kommunale dagpleje. Samtidig havde vi i første omgang sat et loft på hvor mange børn vi højest ville indskrive i vuggestuen. Det loft har vi besluttet at fjerne, således at det altid vurderes hvor mange børn der er plads til. Og vi har plads til flere, så kender du nogen der overvejer, så giv dem gerne et praj.

Til slut vil vi gerne sige tak for skoleåret der gået. Tak for den opbakning i har vist os. Vi glæder os til det nye skoleår og mange gode stunder.

God sommerferie.

På bestyrelsens vegne.

Per Sørensen

Nyhedsbrev, 19 juni, 2017

Sommerferien nærmer sig med hastige skridt for vores børn. Skoleeleverne har sidste dag på fredag, som vi holder med fælles rundstykker, høvdingeboldturnering planlagt af elevrådet, hotdogs og afslutning med feriesangen. Elevernes mødetid er som vanligt 8.15-13.15.

I Boblen er der lukket i uge 29 og 30. De andre uger i skolens sommerferie er der åben hele dagen, også for de børn der går i SFO. Det er dog vigtigt, at man har meldt tilbage hvilke dage man ønsker at benytte sig af dette tilbud.

Eleverne starter i skole igen onsdag d. 9. august, hvor vi starter med fællesspisning for hele familien i hallen kl. 17. Derefter samles eleverne i de enkelte klasser, mens der er kaffe og information for forældrene i hallen. Arrangementet slutter kl. 19.30.

Planen for næste skoleår er ved at være på plads. Gruppeinddelingen og klasselærerne bliver således:

0.-1. klasse med Stine som klasselærer går i gruppe med 2.-3. klasse med Ann/Marianne som klasselærer, og har deres klasseværelser i ”indskolingsbygningen”. De vil være delt op i langt de fleste timer, men vil også være sammen alle sammen med to lærere. Nogle gange vil I måske opleve at de deles på en anden måde, så den ene af klasserne er alene med en lærer og de andre tre er sammen med den anden. Eller at de deles op i andre hold med hver sin lærer.

4.-5.-6. klasse går i gruppe sammen, men er dog delt op i dansk, matematik, engelsk og tysk. De har også to klasselokaler, der hvor 4.-5. klasse er nu og i det sidste klasselokale før indskolingen. Når de alle skal være sammen, kan de være i de respektive faglokaler, eller i Naturfag. Det vil være Maria, der er klasselærer for 4.-5. klasse og Dorte for 6. klasse.

7.-8.-9. klasse går i gruppe sammen, men er delt op i de fleste fag. De har alle idræt sammen og i naturfag og fysik/kemi er 7.-8. klasse sammen og 9. klasse for sig selv og i de resterende fag, er 8.-9. klasse sammen og 7. klasse for sig selv. Det vil dog variere over året, som det viser sig mest hensigtsmæssigt. Det er Elsebeth og Ida, der er klasselærere for disse klasser.

I det næste skoleår holder vi fast i vores faglige fredage. Vi laver dog lidt om på tidsplanen, så vi får endnu mere ud af dagen. Vi starter stadig fælles med at gennemgå hvad planen er for de enkelte hold. Så er der undervisning til ca. kl. 11.45, hvor de enkelte lærere selv placerer pause for eleverne. Kl. 11.45-12.15 spiser vi, hvorefter vi går tilbage til undervisningen i 45 min. Vi holder fast i den fælles afslutning kl. 13-13.15.

Den sidste tid er gået meget med musical og lejrskole. Det har været to fantastiske ting at opleve med jeres børn. Musicalen så meget, at vi har besluttet at gentage det til næste skoleår. De ting der er planlagt, står allerede nu i kalenderen på intra, så I har mulighed for at koordinere datoer.

På skolen bruger eleverne rigtig meget tid på at spille rundbold, både i frikvartererne og når de kan lokke en lærer eller en vikar med ud. De spiller det både i klasser og sammen på tværs. Det er et rigtigt godt spil, hvor de, ud over at være fysisk aktive, lærer at spille sammen, at takle uretfærdighed, vente på det bliver deres tur, at alle ikke er lige gode til alting. Vi synes, at det giver dem rigtig mange ting med, og oplever at der er færre konflikter i denne tid.

Til slut vil jeg gerne byde velkommen til Ida, som er startet i 4. klasse. Vi har haft besøg af en enkelt anden elev, som overvejer at starte efter ferien. Hvis I hører om nogle familier, der er interesserede, må I meget gerne henvise dem til mig. Så vil jeg gerne fortælle om vores dejlige skole og vise rundt.

Rigtig god sommer til jer alle fra Inge

 

Nyhedsbrev 17. april, 2017

Jeg håber I alle har haft en god påske.
Jeg har i påskeferien ansat en ny vikar for Ann. Hun hedder Marianne Binderup, hun er 30 år og har 4 års erfaring som lærer. Hendes linjefag er dansk og natur/teknologi. Hun har dog også erfaring i at undervise i matematik, så hun passer fint ind i Anns skema. Marianne starter d. 2. maj og bliver her til efterårsferien, hvorefter Ann kommer tilbage fra barsel.
I den ferieplan for skoleåret 2017-18 jeg sendte ud før påske, var Grundlovsdag faldet ud, jeg beklager. Grundlovsdag er altså en feriedag på skolen og en lukkedag i Boblen. Den nye ferieplan kommer på hjemmesiden snarest.
Der har været nogle definitionsspørgsmål om ”et åbent skur” til vuggestuens barnevogne. Skuret vil være åbent om dagen, mens børnene sover i det, men vil blive lukket af om natten, så barnevognene kan opbevares der, hvis ikke forældrene ønsker at fragte dem frem og tilbage fra hjemmet, eller fra det gule hus.
Jeg håber på at se rigtig mange af jer til generalforsamling på skolen i morgen kl. 19.00 i støtteforeningen og kl. 19.30 i Blære Friskole.
Venlig hilsen Inge

Nyhedsbrev 7. april

Først en stor tak til de forældre, der underviste eleverne torsdag, så lærerne kunne holde pædagogisk dag. Det betyder, at næste skoleår begynder at tage form, og datoer på arrangementer vil komme i kalenderen på intra snarest.

Vi har valgt at ændre i ferieplanen for skoleåret 2017-18, da vi synes at det er uhensigtsmæssigt at holde næsten tre ugers juleferie. Vi har derfor barberet 5 dage af juleferien og forlænger sommerferien med 2 dage i hver ende. Den sidste dag holder vi i reserve, så vi har muligheden for at give eleverne en fridag i løbet af skoleåret. Den nye ferieplan ligger på hjemmesiden.

Vi har et luksus-problem, da vi har svært ved at få plads til alle børnenes barnevogne i Boblen. Det er jo dejligt, da det betyder, at der er mange der vælger vores institution. Vores bestyrelse har derfor den sidste tid arbejdet med at ombygge vores skur til en lukket, opvarmet bygning som sovested for børn og opbevaring af barnevogne. Dette har givet nogle uforudsete udfordringer, så denne løsning kan ikke lade sig gøre.

Da vi mangler pladsen nu, har vi i stedet valgt en midlertidig løsning. Vi laver skuret om til et åbent skur, hvor børnene kan sove i deres barnevogne. Det bliver selvfølgeligt stadig etableret efter alle forskrifter. Forskellen er hvad vi gør med barnevognene om natten. Vores forslag er, at vi får vores eftermiddagsrengøring til at køre vognene til opbevaring i det gule hus natten over. Så må I forældre hente dem der om morgenen, med mindre I hellere vil fragte dem med frem og tilbage fra jeres hjem, eller lade dem stå i et åbent uopvarmet skur natten over.

Når vi taler om udvidelse af Boblen bliver vi ofte spurgt om, hvorfor vi ikke benytter det gule hus. Det er der mange forklaringer på. For det første ønsker vi at bevare én institution med børn i forskellige aldre under ét tag. For det andet kræver det omfattende forandringer af det gule hus, før det kan benyttes til institution. Det er blandt andet noget med lyd og luft, et ekstra toilet og indhegning.

Jørgen har fået nyt job, så han holder hos os til d. 1. maj. Vi ønsker Jørgen held og lykke fremover. Vi vil savne ham meget hos os, specielt på klaveret til morgensang. Det betyder, at vi skal have fundet en anden til at vikariere for Ann til hun kommer tilbage. Vi gør alt hvad vi kan for at finde en god løsning. Jeg har møde med en i påskedagene, så jeg håber det er på plads efter påske.

Vi skal også have ansat en fast lærer, da vi bliver flere elever efter sommerferien. Vi mangler en lærer, der kan undervise i sprog, engelsk eller tysk, som samtidig kan et eller flere naturvidenskabelige fag. Derforuden kunne det være fantastisk hvis vedkommende også kan undervise i dansk og idræt. Det er dog ret store krav, så vi må se hvilke ønsker vi får opfyldt. Det vigtigste for os er altid, at det er det rette menneske vi ansætter, en der vil eleverne og vores fantastiske skole.

Rigtig god påske fra Inge

Generalforsamling, Blære Friskole 20. april

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL KL. 19.30 PÅ BLÆRE FRISKOLE
I går lagde bestyrelsen og ledelsen sidste hånd på forberedelserne til den ordinære generalforsamling. Vi glæder os til at berette om et forrygende år og til valg af bestyrelsesmedlemmer.

Der vil være mulighed for at betale for medlemskab af skolekredsen og dermed opnå stemmeret ved generalforsamlingen. Prisen er 100 kr. Forældre til børn i friskolen og/eller i Boblen er automatisk en del af forældrekredsen og har derfor automatisk stemmeret ved generalforsamlingen.

HUSK !!! Generalforsamling for Blære Friskoles støtteforening kl 19. Se dagsorden længere nede.

Dagsorden iflg. Vedtægter

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning.

3. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen. (1 plads)
Følgende er på valg:
a. Maja Krebs Brorson – ønsker genvalg

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen. (3 pladser)
Følgende er på valg:
a. Dean Aldberg – ønsker ikke genvalg
b. Brian Stephansen – ønsker genvalg
c. Christian Rold – ønsker genvalg

6. Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds.
a. Der skal vælges to nye suppleanter.

GENERALFORSAMLING

Indkaldelse til generalforsamling i Blære Friskoles støtteforening.

Torsdag den 20. april 2017 kl. 19.00

(umiddelbart før Blære Friskoles generalforsamling)

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning ved formand Per Warming.
  3. Gennemgang af revideret regnskab.
  4. Valg til bestyrelse.

På valg er:        Susanne J. Nielsen Ønsker genvalg

Jane Sigvardsen Ønsker ikke genvalg

5. Valg af suppleanter.

På valg er:        Jette Olsen Ønsker ikke genvalg

Tina Kannegaard Ønsker ikke genvalg

6. Valg af revisor.

På valg er:        Jeanet FrederiksenØnsker genvalg

Birthe Sørensen Ønsker genvalg

7. Behandling af indkomne forslag.

8. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Blære Friskoles støtteforening

Nyhedsbrev 8 februar 2017

Vi har sagt farvel til Simone fra 5. klasse, hvis forældre har valgt, at hun fremover skal gå på Østermarkskolen. Vi ønsker hende held og lykke fremover. Jeg har været i løbende kontakt med Simones forældre, og fra skolens side har vi, som vi altid vil gøre ved en udmelding, set indad og evalueret på, om vi kunne have gjort noget anderledes.

Der er af og til nogle elever der siger, specielt ved en konflikt, at de vil eller skal skifte skole. Det er en rigtig dårlig udmelding. Først og fremmest fordi det forhindrer eleverne i at få løst deres konflikter, enten fordi de selv gemmer sig bag, at de vil flytte skole, eller fordi deres kammerater ikke vil bruge kræfter på at løse en konflikt med en kammerat, der alligevel skal flytte skole. Desuden gør det noget ved det sociale fællesskab. Når en elev melder ud, at han/hun vil skifte skole, føler de andre sig tilsidesat og valgt fra. Det kan i yderste konsekvens få de andre til at vende vedkommende ryggen, og betyde at vedkommende får det så dårligt socialt, at et skoleskifte bliver den bedste løsning. Jeg ved godt at vores elever har oplevet rigtig mange elever skifte skole, i forbindelse med Blære Skoles lukning og Blære Friskole er opstået, og det derfor er en mulighed de tænker på. Det er vigtigt for mig at mane til forsigtighed med at italesætte et skoleskifte som en mulighed. Er der nogle problemer vi skal have løst, hører jeg meget gerne fra jer. Jeg er her dog ikke i uge 9.

Jeg begynder at forstå, at denne skolelukning har haft langt større konsekvenser for eleverne, end jeg før har indset. Jeg tror, det har været svært at være her, efter beslutningen var truffet, for både elever, lærerne og ledelse. Jeg tror, der har været en stemning af usikkerhed, hvad skal jeg, mine kammerater og mine lærere? Det mærker vi nu eftervirkningerne af hos eleverne både socialt, fagligt og personligt. Vi synes selv, vi er nået langt siden sommerferien, men det er stadig vigtigt for os, at sætte fokus på det sociale og så skal det faglige nok følge trop. Et af tiltagene i dette er, at vi hver dag indsamler elevernes mobiltelefoner. De kommer til at ligge i en kasse enten i klasseværelset eller på lærerværelset. De ældste elever kan dog lave en aftale med deres lærere om, at de af og til må have mobilen i timer eller pauser. Vi synes ikke eleverne skal have deres mobiltelefoner i lommen, da det har stor påvirkning på deres kroppe. Det er nogle helt fantastiske børn og unge mennesker vi har her på Blære Friskole, nogle gange skal de dog have lidt hjælpe til selv at finde ud af at de er det.

I denne uge er det uge 6 og en del af vores elever deltager i kampagnen ”Uge sex”. Den handler om kroppen, seksualundervisning, følelser, sociale medier, mobning tilpasset elevernes alderstrin. Det er mest de ældste, der bruger det i undervisningen, men vi hører alle om håndtering af de sociale medier til morgensang.

I næste uge er der skolefest torsdag aften. Eleverne har ønsket at bibeholde den som den traditionelt har været på Blære Skole, og vi voksne synes det har været så gennemført, at der ikke er nogen grund til at lave det om, så må vi se om vi kan leve op til det. Eleverne møder kl. 17, 0.-3. klasse går hjem kl. 20.30 og resten kl. 21.30. Alle møder til normal tid dagen efter, hvor vi rydder op. Der er ikke sat madhold på til fredag, vi regner med at spise rester, hvis der er nogen, men send alligevel en madpakke med. Vi vælger ikke at bruge penge på at købe mad udefra, så vi håber på at kan få noget hjælp til at lave lækkert mad til skolefesten.

Lærerne holder pædagogisk dag torsdag d. 6. april, og vil gerne have forældre til at undervise denne dag. I må meget gerne melde tilbage, hvis I har en god ide til noget I kunne lave med eleverne. Det behøver ikke være noget direkte skolerelateret, men kan også være noget alternativt. Har I bare lyst til at være med og give en ekstra hånd denne dag, er I også meget velkomne. Nogle af jer har børn, der har ekstra svært ved det nye og uforudsigelige på sådanne dage. Det kunne være så godt for jeres barn, hvis I selv eller en bedsteforælder havde mulighed for at være her og være med til at lette deres dag.

Det er dejligt, at der endeligt er kommet sne, der bliver liggende. Børnene elsker det, men mange er ikke klædt på til det. Alle elever store som små, skal ud i frikvartererne uanset vejret. Der er mange der klager over at de fryser på kolde dage. Husk at sende overtrækstøj, eller som minimum vinterjakke, huer og vanter med, samt varmt fodtøj.

Vi er lidt udfordret af nudler i tiden. Rigtig mange børn har kop-nudler med som madpakke. Vi har forsøgt at lette dette ved at have elkedler i spisesalen, og minimere ventetiden ved at en voksen går ned og varmer vandet før pausen. Alligevel tager det lang tid at få dem varmet, kølet så meget af at det kan spises og så få dem spist. Ofte resulterer det i, at eleverne kun får en halv kop og samtidig et meget kort frikvarter. Af princip blander vi os ikke i hvad der er i børnenes madpakker, men jeg vil blot fortælle jer, hvor store udfordringer det giver jeres børn, specielt de yngste.

Vi er stadigvæk meget ramt af sygdom både blandt personale og børn i Boblen og i skolen. Vi håber det snart får en ende.

Nyhedsbrev 27 januar 2017

Først vil jeg sige mange tak til de forældre og frivillige, som tog over og lavede aktiviteter med børnene fredag d. 13. januar, hvor lærerne var på pædagogisk dag. Jeg kan høre på eleverne, at det var en rigtig god dag, med masser af input. Lærerne havde også en rigtig god dag, hvor vi fik tid til at tale om skolens værdier og hvordan vi fører dem ud i livet. Desuden fik vi tid til at lave en masse planlægning, så vi har fået styr på fredagenes program resten af året. Vi fik også lavet en plan for morgensamling, talt om hvordan vi får eleverne engageret i dem og hvordan vi får mere fortælling ind i samlingerne. Vi vil rigtig gerne holde en lignende dag en gang i marts eller april, hvor vi kan gå i gang med at planlægge det næste skoleår, så I må meget gerne allerede nu begynde at tænke på, om I har noget at byde ind med.
I Boblen er der pædagogisk dag fredag d. 10 marts, og I forældre må gerne forsøge at arrangere alternativ pasning til jeres børn, eller tænke på om I kan være med til at passe de børn, hvis forældre ikke har den mulighed.
Der har været noget snak blandt nogle piger, om at buschaufføren lugtede af øl. Vi har i den forbindelse talt med både buschaufføren og busselskabet, og der er intet at være bekymret for.
På fredag skal 4.-5. klasse til høvdingebold-turnering i Dronning Ingrid hallerne i Farsø. De skal spille mod nogle af kommunens skoler og mod Fjelsø Friskole. Nogle af eleverne har kommenteret på, at de har lidt senere fri end normalt, men som jeg sagde ved skoleårets start, vil der, med vores korte skoledage, blive dage, hvor eleverne skal deltage i arrangementer ud over skoletid. Skolen har en klar forventning om, at eleverne deltager i disse, med mindre de bliver spurgt fri, som på alle andre skoledage. I denne uge vil der også være et arrangement for 7.-8. klasse torsdag aften, hvor de skal spise valgflæsk og se valgaften i tv, for det ”Skolevalg” som de skal deltage i i denne uge. Det er jo blandt andet arrangementer som disse, der er en del af vores ”Fra bog til virkelighed” koncept.
I børnehaven har der været forældremøde, hvor Jane informerede om hverdagen i Boblen. Der har været meget sygdom både blandt børn og voksne. Det er hårdt arbejde at være i institution og vi henstiller derfor til, at I forældre sikrer jer, at jeres børn er helt raske før de bliver sendt i børnehave. Der var desuden en del snak om, hvilken betydning det har, at Boblen nu er blevet en FRI børnehave og vuggestue. Det er selvfølgeligt ikke en afsluttet proces, men fortsætter i tiden fremover.
Vi forsøger at have telefontid på skolens telefon 82134008 i tidsrummet 8-15, dog 8-14 om fredagen. Der vil dog forekomme tidspunkter, hvor kontoret ikke er bemandet pga. morgensang, spisning, undervisning eller andet. Prøv i så fald senere. Er det akut så prøv Inges mobil på nr. 20320804
Mange hilsner fra Inge