Nyhedsbrev fra bestyrelsen, 28. juni, 2019

Skolen

På skoleårets sidste, ”rigtige” morgensamling sang alle elever Alberte Windings skønne sang ”Lyse nætter”, og de næste mange uger kan vi nyde de lune sommeraftner, solen, ferie og et lidt lavere tempo end hverdagens.

For siden august har alle elever fløjet afsted i et højt tempo for at lære nyt – og ud over skoleåret har der været masser af store begivenheder som frugtmarked, lejrtur, gymnastikopvisning, musical – blot for at nævne nogle.

Børnehuset

Tiden er også fløjet af sted i børnehaven og vuggestuen, og meget tid er især gået med at skabe en helt ny legeplads, og vi vil gerne sige tusind tak til alle frivillige, det er friskoleånd, når det er bedst. Børnehaven har kørt flere temaer, og i vuggestuen har naturen, nærhed og sproglig udvikling præget hverdagen. Vi har også sagt velkommen til flere nye medarbejdere, og vi har ansat Karen Mette som ny leder af hele børnehuset.

Nyt fra bestyrelsen

Som bestyrelse rummer et skoleår også mange opgaver og beslutninger. Bestyrelsens opgave er at sikre, at Blære Friskole og Børnehus er i god gænge, så vi kan skabe den bedste skole, børnehave og vuggestue i årene fremover. Det betyder også, at vi skal kunne træffe de nødvendige beslutninger, når det eksempelvis handler om ledelse og økonomi. I maj igangsatte vi en ansættelsesproces med henblik på en ny skoleleder. Vi har lagt vægt på en grundig ansættelsesproces med høj inddragelse af medarbejderne, og til jeres orientering har vi netop valgt at genopslå stillingen, da vi vil være sikre på, at vi får den bedst egnede på posten. Derudover skal vi oplyse, at der er indgået en aftale mellem skolen og Erik om, at Erik fratræder sin stilling på skolen. Erik har haft sin sidste arbejdsdag 30. juni. Skolen siger tak for samarbejdet og ønsker Erik held og lykke fremover.

Med konstitueringen af Preben som skoleleder er der ro på ledelsesfronten, og vi har et godt lærerteam. Preben fortsætter som konstitueret leder frem til 30. september og dermed tæt på det tidspunkt, vi forventer, at den nye leder tiltræder. Preben vil også varetage 6 lektioner om ugen i perioden. Det nye skoleår er planlagt, og det ser ud til, at tiden kommer til at flyve af sted igen med en masse spændende læring. Første skoledag er mandag den 12. august, hvor vi glæder os til at se elever og forældre til fællesspisning.

I August giver vi den fuld gas

Vi vender snart kalenderen og kan tage fat på det fjerde år. Vi har skabt et godt fundament, vores motto ”fra bog til virkelighed” bliver tydeligere og tydeligere i det, vi gør, og vi ser børn, der trives. Vi glæder os derfor til hele august, som vi har gjort til den store ”kampagne-måned”. Vi vil ud på gader og stræder og udbrede det gode budskab, og man vil kunne møde os i Aars til ”Liv i byen” den 10. august og by night den 29. august. I uge 32 skal vi have alle igang – for her skal vi hjælpe hinanden med at fylde postkasser med en hilsen fra os.

Tak til børn, forældre og ansatte for skoleåret 2018/2019 og rigtig god sommerferie til alle.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Nyhedsbrev, 12. april 2019

Lejrskole

Vi havde i sidste uge endnu en fantastisk lejrskole. Denne gang havde vi valgt et sted uden en masse givne aktiviteter, men et sted hvor der var rig mulighed for selv at planlægge. Om onsdagen var alle på Bunkermuseum i Hanstholm. Her fulgtes elever rundt i familiegrupperne og nu kan vi for alvor se at arbejdet med dette begynder at give pote. Store og små følges helt naturligt ad og tager ansvar for hinanden. Her kommer skolens værdier om fællesskab til udtryk.

Eleverne har i denne uge arbejdet videre med nogle af aktiviteterne fra lejren og det er der kommet nogle fine plancher ud af. De hænger udstillet på gangen på skolen. Vi har desuden talt om tyskernes invasion af Danmark d. 9. april til morgensang. På denne måde forsøger vi at give eleverne en forståelse for denne periode ved at læse om det, høre historier om det, se museet og sammen lave en udstilling om det. Vi tror det giver en større forståelse, når vi binder teorien op på noget praktisk.

Tak til de forældre der hjalp med at bage, og til de fire dejlige tanter der var med og sørgede for forplejningen. Der er nogle der har spurgt til økonomien i lejrskolen. Elevernes indbetalinger har dækket busserne og skolen har dækket resten.

Koloni

Samtidig havde storkegruppen en rigtig god koloni i Løgstør, hvor de var på museum og ved stranden. Her gælder det måske mere modsat, hvor børnene undres over noget de finder og pædagogerne forsøger at koble noget teori på fænomenerne efterfølgende.

Musical

Her fredag før påske er vi så småt startet med vores musical. Vi har i dag set film, læst manuskriptet igennem og sunget sangene. Fredag d. 3. maj går vi for alvor i gang med musical og der kommer andre mødetider. I skal være opmærksomme på, at forestillingen er rykket til torsdag d. 9. maj kl. 18.30. Vi har generalprøve om formiddagen kl. 10, hvis nogle er forhindret om aftenen.

Julen varer lige til påske

Vi har i dag fået konstateret, at julen varer lige til påske. Vi har nemlig spist julemad i dag, flæskesteg med brune kartofler, rødkål, kartofler og sovs. Bagefter var alle elever og storkebørnene i skoven og finde påskeæg.

Ny bestyrelse

På generalforsamlingen i tirsdags var der valg til bestyrelsen. Brian Stephansen, Christian Rold og Anne Stærk blev genvalgt. Maja Krebs trådte ud af bestyrelsen og blev erstattet af Anne Catrine Boelt Larsen. Skolen og Børnehuset vil gerne takke Maja for hendes store hjælp gennem hele opstarten. Tina Riis vil, som nævnt på generalforsamlingen, gerne træde ud af skolens bestyrelse. Det gør hun nu og Lena Hyldal Nielsen træder i stedet ind og bliver kasserer i bestyrelsen.

Nyt personale

Der er også kommet et hoved mere til i Børnehuset. Mette Navntoft er begyndt i børnehaven og er allerede faldet godt til. Vi ønsker Mette hjerteligt velkommen.

Sukkerpolitik

Bestyrelsen, personalet og elevrådet har arbejdet med institutionens sukkerpolitik den sidste tid. Der er indgået forskellige kompromiser og resultatet er endt med:

Vuggestuen holder fast i den hidtidige nul-sukker politik.

Børnehaven følger skolen.

Klassernes kageordning ændres til en snackordning med frugt, boller eller andet sundt.

Elevrådet er meget bevidste om hvad der sælges i boden.

Til fødselsdage er det forældre og børn der beslutter hvad der eventuelt kommer med i skole. Vi henstiller dog til, at det ikke overdrives alt for meget.

Det eneste tidspunkt man selv må medbringe slik og sodavand, er til skriftlige prøver og eksamener. Skal der nydes godter på andre tidspunkter, er det institutionen der sørger for det.

Dette træder i kraft efter påske.

Elevrådet

Elevrådet har desuden arbejdet med at skaffe trøjer med skolens logo, som elever og andre kan købe. Det har længe været et stort ønske blandt vores elever. Det er lykkedes elevrådet at forhandle priser og skaffe tilskud fra støtteforeningen, således trøjerne kommer til at koste 175 kr. Eleverne har bestillingssedler med hjem i tasken i dag.

God påske

Til slut vil jeg ønske jer alle en rigtig god påske.

Venlig hilsen Inge

Nyhedsbrev, 15. februar 2019

Først tak for en fantastisk skolefest. Hvor er det dejligt at I forældre gør så meget ud af at hjælpe jeres børn med fantastiske udklædninger. Skolefesterne i Blære er de bedste jeg har oplevet nogensinde. Det er virkeligt børnenes fest og alle glæder sig helt vildt. I år var temaet filmgenrer og klasseværelserne og eleverne var pyntet efter filmgenrerne: western, action, Disney, fantasy, kærlighed og gys. Maden var rigtig amerikansk med burger, hot wings, løgringe, kyllingespyd, nuggets, en anelse grønt og masser af pommes frites og bordene var pyntet med amerikanske flag, servietter og lys. Det er fedt at mærke både eleverne og personalet lægge så meget energi i dette fælles projekt. Også tak til de tidligere elever og andre, der hjalp i køkkenet og i diskoteket.

Også en stor tak til de forældre der var behjælpelig med at passe eller undervise børn, da vi var på pædagogisk weekend. Eleverne havde haft en rigtig god dag, og vi personaler havde fået god tid til vigtige diskussioner.

Desværre har vi sagt farvel til Valdemar fra børnehaven og hans bror Villiam fra 0. klasse. Vi ønsker dem alt godt fremover, men måske ses vi, da lillesøster Victoria bliver i vuggestuen.

Efter vinterferien går alle klasser tilbage til deres gamle skemaer, da Ida kommer tilbage i sine faste timer. Gitte bliver på skolen lidt endnu og tager Inges timer og nogle støttetimer.

Det næste store arrangement er vores lejrtur. Det er d. 2.-4. april, hvor vi skal til Thy. Husk at eleverne har fri om fredagen d. 5. april. Det har været meningen, at storkebørnene skulle med på skolens lejrtur de sidste to dage, men der er bred enighed om, at det vil være for overvældende for dem, så derfor tager de alene på koloni en gang inden sommerferien, så de kan få en god afslutning sammen.

Det er med stor beklagelse at jeg må meddele at Jane Hosbond Michelsen fra vuggestuen er stoppet hos os, og hun har haft sin sidste arbejdsdag. Vi vil gerne takke Jane for det gode samarbejde gennem de sidste 2½ år, og ønske hende held og lykke fremover.

Til slut vil jeg sige tak for alle de søde kommentarer jeg har fået efter jeg er kommet tilbage på arbejde. Det er dejligt at være her igen. Og så vil jeg ønske en rigtig god vinterferie til alle dem, der er så privilegeret at skulle holde det.

Med venlig hilsen Inge

Juleklippedag d. 30.11.2018

På fredag er der traditionen tro juleklippedag på Blære Friskole.

Denne dag skal klasselokalerne pyntes op og det er op til de enkelte klasser, hvordan oppyntningen skal foregå. Fælles for alle er dog at vi spiser risengrød kl. 10.00. Er man ikke til risengrød, skal man medbringe madpakke.

Ydermere har der været tradition for at man denne dag må have slik med, hvilket også gør sig gældende i år. Eleverne må have med for max. 15 kr.

Vi glæder os til den dejlig dag i julehygges tegn.

Juleklippedag d. 30.11.2018

På fredag er der traditionen tro juleklippedag på Blære Friskole.

Denne dag skal klasselokalerne pyntes op og det er op til de enkelte klasser, hvordan oppyntningen skal foregå. Fælles for alle er dog at vi spiser risengrød kl. 10.00. Er man ikke til risengrød, skal man medbringe madpakke.

Ydermere har der været tradition for at man denne dag må have slik med, hvilket også gør sig gældende i år. Eleverne må have med for max. 15 kr. 

 

Vi glæder os til den dejlig dag i julehygges tegn.

Nyhedsbrev, september 2018

Skolen, børnehaven, vuggestuen og SFO har været rammen om en stor produktion den sidste måneds tid. Vi håber at rigtigt mange af jer kommer og ser resultaterne til vores frugtmarked på lørdag d. 6. oktober kl. 10-13. I må meget gerne tage alle I kender med, så vi kan få en rigtig god dag, og tjene nogle penge til lydudstyr til vores musical.

Vi har flyttet vores pædagogiske dag fra i fredags til foråret, da det giver mere mening i forhold til de ting vi skal diskutere på pædagogisk dag. Vi afholder pædagogisk weekend i februar, så der er forældreundervisning på skolen og forældrenødpasning i børnehave og vuggestue fredag d. 1. februar. I må meget gerne allerede nu sætte kryds i kalenderen, så I har en mulighed for at blive en del af jeres børns hverdag denne dag, eller finde alternativ pasning.

Vores nye sekretær Irene Davidsen Hansen er ved at have styr på det meste, og her i starten af skoleåret er der meget at få styr på. Skulle der mod forventning være indsneget sig fejl beklager vi og beder jer ringe til hende på skolens nummer mandag, onsdag eller torsdag og tale med hende om det. Vi håber også snart, at vi får overskud til at kikke på mælkeordning, så eleverne kan bestille mælk til deres madpakke. Vi giver besked om dette på Intra.

I forældre er generelt rigtig gode til at skrive om fravær på vores Intra, men det svipser en gang imellem. Da vi gerne vil være helt sikre på, at der ikke er sket eleverne noget på vej til skole, har vi besluttet at følge mere op på dette, så møder jeres barn ikke i skole og vi ikke har hørt noget, kan I forvente at blive kontaktet.

Vi har i år rigtig mange elever i vores samlede 8.-9. klasse. Derfor har vi været nødsaget til at sige nej til et par elever til disse årgange. Ligeledes forsøger vi at lave en plan for at sætte nogle flere lærertimer af til dem, så klasserne kan have flere timer hvor de er delt, eller har dobbeltlærer på.

Jeg vil gerne bede jer forældre i vuggestuen og børnehaven om at huske vores åbnings- og lukketider. Når vi lukker kl. 16.45 man-tors og kl. 15.45 fredag, er dette tidspunktet hvor I forventes at have forladt institutionen og personalet kan holde fri. De fleste af jer er rigtigt gode til at respektere dette, men vi oplever desværre flere og flere dage, hvor dette ikke kan lade sig gøre. Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi fremover noterer os hvem der kommer for sent og tredje og efterfølgende gange vil I blive opkrævet 500 kr. pr. gang. Husk at melde jer til foredraget om at sætte grænser og være tydelige overfor børn, som er onsdag d. 7. november. Man kan tilmelde sig på sedlen i børnehave og vuggestue eller ved at sende en mail til: administration@blaerefriskole.dk

Jeg håber at se rigtigt mange af jer til frugtmarked på lørdag.

Med venlig hilsen Inge Engelst Christensen

Nyhedsbrev, 23 maj 2018

Jeg håber I alle har haft en rigtig god pinse, og har nydt det gode vejr.

I sidste uge havde vi en rigtig god koloni for storkebørnene. Vi var på Klim Strand Camping i en hytte og vi var i badeland, gik tur på stranden og samlede sten, legede på både den lille, den store og den indendørs legeplads, fik godnathistorier, spiste pizza og mange andre ting. Jeg lagde billeder op på forældresiden om aftenen fredag. Det var helt bevidst, at jeg gjorde det efter vi var kommet hjem, så børnene selv havde mulighed for at fortælle, hvad de havde oplevet.

Om to uger er det skoleelevernes tur til at komme til Ree-Park. Sedlen ligger på Intra. Eleverne skal aflevere 75 kr. for hjemtransport til deres klasselærer.

Jeanet har valgt at opsige sin stilling på friskolen og hun stopper d. 30. juni. Vi er i gang med en proces med at få ansat en ny sekretær/bogholder/blæksprutte, som vi håber kan starte med det nye skoleår. Jeg håber på jeres tålmodighed, når Jeanet ikke er her. Vi vil gerne takke Jeanet for det store arbejde, hun har lagt i opstarten af Blære Friskole, og ønske hende alt muligt held og lykke fremover.

Jeg vil gerne henstille til, at forældre der afleverer og henter børn, parkerer på parkeringspladsen på den anden side af vejen, og ikke på bussens holdeplads. Det gør det meget sikrere for vores børn at krydse gaden over til SFO.

Til slut vil jeg minde om, at vi holder fri/lukket Grundlovsdag tirsdag d. 5. juni, både på skolen og i Børnehuset.

Venlig hilsen Inge