Nyhedsbrev uge 44

I sidste uge startede Jørgen i Annes skema. Jørgen er kommet godt i gang i gruppe 1, og eleverne er glade for ham, og det sang og musik han har med sig. Jørgen vil blive præsenteret på hjemmesiden snarest. I denne uge har vi sagt velkommen til Ida, som startede i tirsdags. Hun har primært sine timer i 6. og 7.-8. klasse, og de har været med til at give hende en god start. Samtidig har vi sagt farvel til Jytte, som har hjulpet os med dansk i 6. klasse de sidste uger. Det er dejligt, at kunne trække på de pensionerede lærere, og vi takker mange gange for hjælpen.

Siden efterårsferien har vi arbejdet med børnenes sprog. Vi taler om det til morgensang, hvor vi ser små videoer, andre elever har optaget, og tager udgangspunkt i disse. Budskabet er, at det dårlige sprog smitter, men det gør det gode også. Så selv om andre kommer til at tale grimt til dig, kan du vende samtalen til noget godt, ved at svare pænt. Jeg håber, I vil støtte op om det derhjemme og holde fast i en god tone der også. I kan se nogle af disse videoer ved at søge på: ”tal ordentligt” på google eller youtube.

Vi har blandt nogle elever oplevet en lidt ligegyldig holdning til vores ting. Jeg har forsøgt at tale med alle eleverne om, at det nu er vores egen skole, og at der ikke kommer nogen og erstatter de ting der går i stykker, hvorfor de skal passe godt på dem. Det gælder især vores pc’ere, men også bolde, rækværk, bøger, borde man skriver på, toiletter man sviner til og andre ting. Vi har besluttet, at vi i højere grad vil gøre jer forældre opmærksomme på det, hvis jeres barn har denne holdning, ligesom I vil kunne blive mødt med erstatningskrav, hvis jeres barn har ødelagt noget med vilje, eller ved skødesløs omgang med tingene. Vi håber dog ikke det bliver nødvendigt, da vi selvfølgeligt allerhelst, ved fælles hjælp, vil lære børnene, at det nu er vores skole, og vi skal passe godt på den.

Vi har haft problemer med vores ugeplaner. Problemerne har bestået i, at man alt for sent kan se, hvad eleverne har for i lektier. Vi har derfor lavet en ny procedure for ugeplanerne. Dette betyder, at I kan se lektierne, den dag eleverne har fået dem for, men også at I vil få langt flere meldinger på sms om, at der er opdateringer. Vi håber, det kommer til at fungere bedre, og beklager de gener, det har givet. Det er stadig vigtigt, at I forældre orienterer jer på intra hver dag.

Nu har skolen været i gang i tre måneder, og det er gået rivende stærkt. Vi er endnu ikke endeligt på plads med alle ting, men jeg håber, der bliver lidt mere ro på. Jeg vil gerne beklage de meget sene udmeldinger, der har været til mange ting i disse tre måneder. Vi har en klar plan om at blive bedre til at være på forkant med tingene og få meldt ud i bedre tid. Jeg vil gøre opmærksom på kalenderen på intra, som jeg de kommende dage, vil få opdateret med de arrangementer, der er på skolen og i Boblen, så I har mulighed for at langtidsplanlægge lidt mere. Det betyder dog ikke, at vi vil lade spontaniteten fare, så ind imellem vil I sikkert stadig opleve en sen udmelding, hvis vi pludseligt har fået en god ide, men så vil det være undtagelsen mere end reglen.

Der vil være flere arrangementer i Boblen og skolen i løbet af december. De står i kalenderen på intra, men I får lige en smagsprøve her. Boblen har forældrekaffe med julehygge/pyntning torsdag d. 1. december fra kl. 14. Torsdag d. 15. december er der kirkegang for Boblens børn kl. 9.30. Her vil vi gerne invitere bedsteforældre med til at følges med børnene. Har man ikke nogle

bedsteforældre, må man gerne invitere en tante eller nabo med i stedet. Vi vil ligeledes forsøge at lave en aftale med byens pensionister, om nogle af dem har lyst til at agere ”bedsteforældre” den dag. Kender I nogle der kunne være interesseret, må I meget gerne prikke til dem.

På skolen har vi klippedag torsdag d. 1. december, hvor vi pynter klasselokalerne. Tirsdag d. 13. december har vi julekoncert kl 19, hvor skolens elever vil underholde med nogle numre, de har øvet de foregående to fredage. Det vil være Jørgen og Ann, Niels Binderup og Ida, der står for disse indslag. Desuden må elever, der går til musikundervisning i Kulturskolen, meget gerne give et nummer. Vi ved dog ikke hvem de er, så de skal melde sig hos mig, hvis de har lyst til det.

I dag fredag har vi besøg af vores tilsynsførende. Hun hedder Lene Juel Petersen, og arbejder på skoleforvaltningen i Vesthimmerlands Kommune. Friskoler vælger en tilsynsførende, som skal have et kursus som tilsynsførende og være certificeret, til at foretage evaluering af skolen. Den tilsynsførende skal være garant for, at friskolens undervisning lever op til de gældende krav, specielt i fagene dansk, engelsk og matematik og i den demokratiske læring. Hun fremlægger sin erklæring på generalforsamlingen, som er torsdag d. 20 april kl. 19.30.

Jeg vil slutte med at sige tak til de forældre, bedsteforældre og søskende, der besøgte os i Boblen og på skolen til vores Åben Skole-arrangement i går torsdag. Det var en god dag, man lang og eleverne ser lidt klatøjede ud her til morgen.

Rigtig god weekend til jer alle fra Inge

bladeleg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *