Nyhedsbrev, 20. december 2017

Nyhedsbrev december 2017

Nu hælder tiden mod jul og børnene i skolen har fået juleferie efter en god dag med afslutning i kirken, i klassen og fælles for hele skolen med banko og dans og sang om træet. Boblen har åbent et par dage endnu, men har også fejret julen med juleture for børnehaven til Farsø og Aalborg, med julefrokost og kirketur med bedsteforældre. Desværre var der en del af børnene, der måtte undvære julerierne pga. skoldkoppper. Rigtig god bedring til dem.

Vi skal desværre sige farvel til Dorte her til jul, da hun har valgt at opsige sin stilling hos os, for at forfølge en drøm om at starte garn- og patchwork forretning i Nibe. Vi takker Dorte for hendes store indsats her på skolen og ønsker hende alt muligt held og lykke med livet som selvstændig.

Vi har haft samtaler og har ansat en ny lærer, som har stor erfaring med engelsk og tysk i udskolingen og som desuden kan noget med musik. Jeg kan ikke fortælle mere nu, da vi først skal have formalia på plads, men alligevel afsløre, at vi har ansat en mand med friskoleerfaring. Vi forventer han starter her d. 1. februar.

Vi er i fuld gang med at planlægge tiden efter jul. Vi afholder pædagogisk dag med skolens personale fredag d. 9. februar. Vi vil gerne bede jer forældre om at overtage undervisningen denne dag. Lærerne vil gerne være behjælpelige med at planlægge denne dag, enten som en færdig plan I kan overtage, eller sammen med jer ud fra lærernes ideer eller sammen med jer ud fra jeres ideer. Vi håber rigtig mange vil bakke op om dette, da det er en helt unik mulighed for, at komme med jeres barn, og opleve deres hverdag på allernærmest hold. I må meget gerne melde tilbage til Inge hurtigst muligt, hvis I har lyst og mulighed for at deltage denne dag.

I uge 2 er der projektuge for de ældste elever. 9. klasse skal arbejde med deres officielle projekt, som de får karakter på deres afgangsbevis for. Vi har valgt at 6., 7. og 8. klasse også skal arbejde med projektformen. 7. og 8.klasse prøvede det allerede sidste år, og skal i år udvide deres kendskab til arbejdsformen. For 6. klasse vil det være første gang de arbejder med det. Vi satser på forskellige dele af denne arbejdsform, alt efter hvor eleverne er. Eleverne i 6.-8. klasse skal møde på skolen i tidsrummet 8.15-13.15 i denne uge, mens 9. klasse selv har indflydelse på om de vil arbejde på skolen eller hjemme, og så kun møde ind til vejledning. Det vil være Ida, Elsebeth, Louise og Inge, der arbejder med projekt, mens Ann, Stine og Maria har 0.-5. klasse.

Mens de ældste elever arbejder med projekt, vil der være visse ændringer for de resterende klasser. Der vil komme enkelte skemaændringer i forhold til lærerne, ligesom eleverne spiser i klasserne og der ikke er bod i denne uge. Der vil ikke være fælles morgensang, men 0.-5. klasse vil holde morgensang i indskolingen.

Vi har haft enkelte tilfælde af lus på skolen den sidste uge, så vi vil gerne opfordre til, at I får tjekket og kæmmet i juleferien.

Boblen starter igen efter jul tirsdag d. 2. januar og skolen onsdag d. 3. januar.

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår fra hele Blære Friskole og børnehus

 

Nyt fra bestyrelsen

Årets afslutning nærmer sig. Det første hele kalender år for vores skole og børnehus. Vi i bestyrelsen har oplevet et begivenhedsrigt og spændende år. Der har været arbejdet meget og hårdt fra alle sider. Efterhånden bliver der flere og flere ting som falder på plads, om end der stadig er mange ting at tage fat på.

Tina Kannegaard har valgt at udtræde fra bestyrelsen. Vi vil gerne takke hende for den store indsats helt fra starten. Ind træder vores suppleant, Tina Riis, som vi hermed gerne vil byde velkommen i bestyrelsen.

I 2018 vil vi i bestyrelsen fortsætte vores dialog omkring værdier og ikke mindst om vores vision for skolen og børnehuset. Vi ønsker at bygge noget op som hviler på et solidt fundament. Det tager tid og vi er af den holdning, at processen og snakken omkring dette er meget vigtigt i sig selv.

Samtidig skal vi i 2018 også have ensrette vores pædagogiske linje. Fra de helt små til de helt store. Et kæmpe arbejde, som vil fylde en del hos både bestyrelse og ansatte. Men et vigtigt redskab som, vi i bestyrelsen, er helt overbevist om vil komme Blære Friskole og børnehus til gode i mange år fremover.

Med dette vil bestyrelsen gerne ønske alle en god jul og et godt nytår.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *