Nyhedsbrev – 2016-07-21

Vi er kommet rigtig langt i planlægningen af det første skoleår på Blære Friskole, men vi mangler også en del. Jeg håber I vil være lidt tålmodige med os her det første år.

Først vil jeg gerne byde velkommen til alle de ansatte. Vi er nu 13 ansatte, og det er dejligt at kunne starte en ny friskole med så stor og så kompetent en stab. De fordeler sig således:

Boblen:

Jane H og Ulla primært i vuggestuen, Camilla, Janni og Jane V primært i børnehaven og Annette primært i SFO.

Skolen:

Ann og Anne primært i gruppe 1, Dorte primært i gruppe 2 og Elsebeth og Inge primært i gruppe 3.

Rengøring og pedel:

Lone og Erik

Vi håber det lykkes os at komme til at føle os som et fælles team og opdelingen af arbejdsopgaver bliver nok ikke så skarp som ovenstående antyder.

Boblens åbningstider vil være 6.20-16.45. Dog lukkes der kl. 15.45 om fredagen

I SFO’en kan der vælges mellem morgen, tidlig eftermiddag til kl. 15 og sen eftermiddag til lukketid.

Vi har endnu ikke haft tid til at diskutere SFO 2, men en eller anden form for juniorklub er med i vore overvejelser, sandsynligvis i frivillig regi, som det har været før. Starten af dette vil ligge senere og tidligst d. 1. september.

Boblen starter mandag d. 1. august og der vil være en kop kaffe til forældrene, når de henter denne dag.

De sidste uger inden Boblen lukker som kommunal institution, er der blevet ryddet op og ud i forskellige ting. Børnenes mapper og billeder er taget ned og sendt med børnene hjem. Det er for at den nye personalegruppe og børnene kan starte på en frisk, og sætte et nyt præg på hverdagen. Nogle ting vil blive genoptaget og andet vil finde en ny form. Boblen vil udvikle sig, så den på én gang vil være genkendelig og ny.

I skolen er jeg i fuld gang med at lægge skema og lave en plan for lærernes arbejdstid. Når man driver skole, planlægger man hele skoleåret i mindste detaljer, inden skoleåret starter. Det er svært i år, da der er så mange ukendte faktorer, men vi forsøger så godt vi kan.

Gruppeinddelingen har vi rykket rundt på, så de ser således ud:

Gruppe 1: 1.-3. klasse, med Anne og Ann som klasselærere

Gruppe 2: 4.-5. klasse, med Dorte som klasselærer

Gruppe 3: 6.-8. klasse, med Elsebeth som klasselærer

Skoleskemaet får I først i den første uge af august, men jeg kan fortælle så meget, at alle møder kl. 8.15 hver dag. Desuden holder alle weekend fredag kl. 13.15.

De andre dage møder 0. klasse til kl. 12.

1., 2. og 3. klasse vil have nogle dage til kl. 12 og nogle til kl. 13.15

4. og 5. klasse vil have en enkelt dag til kl. 14.15 og de andre dage til kl. 13.15.

6.,7. og 8. klasse har fri kl. 14.15, alle andre dage end fredag.

Vi starter hver dag med morgensang med en sang fra Højskolesangbogen, den vil være gennemgående hele ugen. Derefter er der meddelelser og fødselsdagssang. Vi slutter af med et andet indslag, der kan være en børnesang, en moderne sang, en fortælling eller noget helt andet.

Vi har besluttet, at der er noget vigtigt i at have tid til at sidde stille og spise sin mad, uden at have travlt med at komme ud til frikvarter. Desuden vil vi gerne gøre det til en social ting at spise. Derfor spiser alle elever sammen kl. 10, mens en lærer læser eller fortæller og derefter vil der være et langt frikvarter. Pausen kl. 12 er derfor forkortet til 20 min.

Undervisningstiden er bygget op af tre moduler. De første to af 90 min. varighed og det sidste af 105 min. varighed. Lærerne lægger selv bevægelsespauser ind i undervisningen, som det passer med elevernes koncentrationsevner og undervisningens indhold.

Fredage vil være uden fast skema. Her vil der i stedet være omlagt undervisning. Det kan være til kreative fag, fagdage i et eller flere af de boglige fag, arrangementer ud af huset osv. Om fredagen er morgensangen flyttet til sidst på dagen, så alle slutter fælles. Det er også denne dag vi får besøg af et team af byens frivillige, der vil lave varm mad med eleverne. Klasserne, eller dele af disse, vil på skift lave mad til alle skolens elever. Initiativtagerne forsøger at gøre dette tilbud gratis, men vi kan ikke udelukke en lille egenbetaling.

Den første skoledag er onsdag d. 10. august kl. 17. Vi har besluttet at vi vil starte denne skole med en fest, derfor mødes alle elever og forældre i hallen til fællesspisning kl. 17. Derefter vil eleverne mødes i grupperne og få udleveret bøger, mens forældrene drikker kaffe. Vi afslutter fælles kl. 20.

Fredag d. 12. august kl. 14-16 holder vi en reception, så forretningsforbindelser, de andre friskoler, samarbejdspartnere og alle andre interesserede kan komme og se vores skole. Her vil I selvfølgelig også være velkomne.

Jeg vil slutte med, at takke for den kæmpe opbakning vi har fået i hele forløbet med at starte denne friskole. Uden den ville det her projekt aldrig kunne lykkes. Tak til jer alle og specielt til vores fantastiske støtteforening.

Mange hilsner fra Inge Engelst Christensen