Priser

Nedenstående priser er taget ud fra de budgetter der arbejdes med på nuværende tidspunkt.

Skolepenge:

1. barn: 1140 kr./rate

2. barn:  570 kr./rate

3. barn og herudover vil være gratis

Desuden betales der 60 kr. pr. måned, pr. barn for fredagsmad.

Børnehave og vuggestue:

Vuggestue:  2552 kr. pr. måned

Børnehave: 1804 kr. pr. måned

Desuden betales der 230 kr. pr. halvår, pr. barn for frugt.

SFO:

SFO bliver opdelt i 3 forskellige moduler som er tilpasset bus- og ringetider. Priserne er per måned, pr. barn og er som følgende:

Morgenmodul – (6.20-8.15) – kr. 250

Tidlig middag/eftermiddag – (ringetid-15.00) – kr. 650

Sen eftermiddag – (15.00-16.45) – kr. 250

– dog max kr 1000 om måneden.

For 4-5. kl. kan der købes et klippekort. Der bruges ét klip pr eftermiddag. 10 klip koster 400kr (der kan kun købes 1 klippekort pr. måned. Ubrugte klip overføres til næste måned)

Friplads:

Ved skoleårets start, kan alle familier søge om nedsættelse af skolepengene på et særligt ansøgningsskema. Nedsættelsen vurderes ud fra familiens samlede indkomst, antal søskende mv. og modregnes i skolepengene.

Ønske om fripladser til vuggestue og børnehaven sker ved ansøgning gennem kommunen, ligesom ved kommunal dagtilbud.

Generelt:

I de budgetter, som vi har arbejdet med, er der indregnet en fuldtids pedel og rengøringsassistent. Endvidere er der afsat lærer-, leder- og pædagogtid og løn ”til den gode side”.

Vi har haft som forudsætning, at man som forældre ikke er forpligtiget til at skulle stille op til rengøring hver weekend o.l. Dog vil I ved ”større” projekter stadig kunne blive bedt om en ekstra hånd – efter de samme principper, som vores landsbyer drives i dag.