Elsebeth Skadhauge

Hvad får en lærer, som har et sikker job med 26 års erfaring til at søge job på Blære friskole? For mig ligger svaret lige for: En skole med faciliteterne i orden, et fantastisk udeområde, samt et lokalområde med stor opbakning. Skolen har et værdis  æt, som vægter det enkeltes barns trivsel og faglige udvikling højt – samt et slogan, der hedder fra bog til virkelighed.

Det er en skole jeg ønsker at være en del af. Jeg glæder mig til, sammen med de øvrige ansatte, bestyrelsen samt lokalområdet at udvikle og skabe en skole, som alle kan være stolte af.