Kategoriarkiv: Uncategorized

Nyhedsbrev, 19 juni, 2017

Sommerferien nærmer sig med hastige skridt for vores børn. Skoleeleverne har sidste dag på fredag, som vi holder med fælles rundstykker, høvdingeboldturnering planlagt af elevrådet, hotdogs og afslutning med feriesangen. Elevernes mødetid er som vanligt 8.15-13.15.

I Boblen er der lukket i uge 29 og 30. De andre uger i skolens sommerferie er der åben hele dagen, også for de børn der går i SFO. Det er dog vigtigt, at man har meldt tilbage hvilke dage man ønsker at benytte sig af dette tilbud.

Eleverne starter i skole igen onsdag d. 9. august, hvor vi starter med fællesspisning for hele familien i hallen kl. 17. Derefter samles eleverne i de enkelte klasser, mens der er kaffe og information for forældrene i hallen. Arrangementet slutter kl. 19.30.

Planen for næste skoleår er ved at være på plads. Gruppeinddelingen og klasselærerne bliver således:

0.-1. klasse med Stine som klasselærer går i gruppe med 2.-3. klasse med Ann/Marianne som klasselærer, og har deres klasseværelser i ”indskolingsbygningen”. De vil være delt op i langt de fleste timer, men vil også være sammen alle sammen med to lærere. Nogle gange vil I måske opleve at de deles på en anden måde, så den ene af klasserne er alene med en lærer og de andre tre er sammen med den anden. Eller at de deles op i andre hold med hver sin lærer.

4.-5.-6. klasse går i gruppe sammen, men er dog delt op i dansk, matematik, engelsk og tysk. De har også to klasselokaler, der hvor 4.-5. klasse er nu og i det sidste klasselokale før indskolingen. Når de alle skal være sammen, kan de være i de respektive faglokaler, eller i Naturfag. Det vil være Maria, der er klasselærer for 4.-5. klasse og Dorte for 6. klasse.

7.-8.-9. klasse går i gruppe sammen, men er delt op i de fleste fag. De har alle idræt sammen og i naturfag og fysik/kemi er 7.-8. klasse sammen og 9. klasse for sig selv og i de resterende fag, er 8.-9. klasse sammen og 7. klasse for sig selv. Det vil dog variere over året, som det viser sig mest hensigtsmæssigt. Det er Elsebeth og Ida, der er klasselærere for disse klasser.

I det næste skoleår holder vi fast i vores faglige fredage. Vi laver dog lidt om på tidsplanen, så vi får endnu mere ud af dagen. Vi starter stadig fælles med at gennemgå hvad planen er for de enkelte hold. Så er der undervisning til ca. kl. 11.45, hvor de enkelte lærere selv placerer pause for eleverne. Kl. 11.45-12.15 spiser vi, hvorefter vi går tilbage til undervisningen i 45 min. Vi holder fast i den fælles afslutning kl. 13-13.15.

Den sidste tid er gået meget med musical og lejrskole. Det har været to fantastiske ting at opleve med jeres børn. Musicalen så meget, at vi har besluttet at gentage det til næste skoleår. De ting der er planlagt, står allerede nu i kalenderen på intra, så I har mulighed for at koordinere datoer.

På skolen bruger eleverne rigtig meget tid på at spille rundbold, både i frikvartererne og når de kan lokke en lærer eller en vikar med ud. De spiller det både i klasser og sammen på tværs. Det er et rigtigt godt spil, hvor de, ud over at være fysisk aktive, lærer at spille sammen, at takle uretfærdighed, vente på det bliver deres tur, at alle ikke er lige gode til alting. Vi synes, at det giver dem rigtig mange ting med, og oplever at der er færre konflikter i denne tid.

Til slut vil jeg gerne byde velkommen til Ida, som er startet i 4. klasse. Vi har haft besøg af en enkelt anden elev, som overvejer at starte efter ferien. Hvis I hører om nogle familier, der er interesserede, må I meget gerne henvise dem til mig. Så vil jeg gerne fortælle om vores dejlige skole og vise rundt.

Rigtig god sommer til jer alle fra Inge