Kategoriarkiv: Nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra bestyrelsen, 28. juni, 2019

Skolen

På skoleårets sidste, ”rigtige” morgensamling sang alle elever Alberte Windings skønne sang ”Lyse nætter”, og de næste mange uger kan vi nyde de lune sommeraftner, solen, ferie og et lidt lavere tempo end hverdagens.

For siden august har alle elever fløjet afsted i et højt tempo for at lære nyt – og ud over skoleåret har der været masser af store begivenheder som frugtmarked, lejrtur, gymnastikopvisning, musical – blot for at nævne nogle.

Børnehuset

Tiden er også fløjet af sted i børnehaven og vuggestuen, og meget tid er især gået med at skabe en helt ny legeplads, og vi vil gerne sige tusind tak til alle frivillige, det er friskoleånd, når det er bedst. Børnehaven har kørt flere temaer, og i vuggestuen har naturen, nærhed og sproglig udvikling præget hverdagen. Vi har også sagt velkommen til flere nye medarbejdere, og vi har ansat Karen Mette som ny leder af hele børnehuset.

Nyt fra bestyrelsen

Som bestyrelse rummer et skoleår også mange opgaver og beslutninger. Bestyrelsens opgave er at sikre, at Blære Friskole og Børnehus er i god gænge, så vi kan skabe den bedste skole, børnehave og vuggestue i årene fremover. Det betyder også, at vi skal kunne træffe de nødvendige beslutninger, når det eksempelvis handler om ledelse og økonomi. I maj igangsatte vi en ansættelsesproces med henblik på en ny skoleleder. Vi har lagt vægt på en grundig ansættelsesproces med høj inddragelse af medarbejderne, og til jeres orientering har vi netop valgt at genopslå stillingen, da vi vil være sikre på, at vi får den bedst egnede på posten. Derudover skal vi oplyse, at der er indgået en aftale mellem skolen og Erik om, at Erik fratræder sin stilling på skolen. Erik har haft sin sidste arbejdsdag 30. juni. Skolen siger tak for samarbejdet og ønsker Erik held og lykke fremover.

Med konstitueringen af Preben som skoleleder er der ro på ledelsesfronten, og vi har et godt lærerteam. Preben fortsætter som konstitueret leder frem til 30. september og dermed tæt på det tidspunkt, vi forventer, at den nye leder tiltræder. Preben vil også varetage 6 lektioner om ugen i perioden. Det nye skoleår er planlagt, og det ser ud til, at tiden kommer til at flyve af sted igen med en masse spændende læring. Første skoledag er mandag den 12. august, hvor vi glæder os til at se elever og forældre til fællesspisning.

I August giver vi den fuld gas

Vi vender snart kalenderen og kan tage fat på det fjerde år. Vi har skabt et godt fundament, vores motto ”fra bog til virkelighed” bliver tydeligere og tydeligere i det, vi gør, og vi ser børn, der trives. Vi glæder os derfor til hele august, som vi har gjort til den store ”kampagne-måned”. Vi vil ud på gader og stræder og udbrede det gode budskab, og man vil kunne møde os i Aars til ”Liv i byen” den 10. august og by night den 29. august. I uge 32 skal vi have alle igang – for her skal vi hjælpe hinanden med at fylde postkasser med en hilsen fra os.

Tak til børn, forældre og ansatte for skoleåret 2018/2019 og rigtig god sommerferie til alle.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Nyhedsbrev, 12. april 2019

Lejrskole

Vi havde i sidste uge endnu en fantastisk lejrskole. Denne gang havde vi valgt et sted uden en masse givne aktiviteter, men et sted hvor der var rig mulighed for selv at planlægge. Om onsdagen var alle på Bunkermuseum i Hanstholm. Her fulgtes elever rundt i familiegrupperne og nu kan vi for alvor se at arbejdet med dette begynder at give pote. Store og små følges helt naturligt ad og tager ansvar for hinanden. Her kommer skolens værdier om fællesskab til udtryk.

Eleverne har i denne uge arbejdet videre med nogle af aktiviteterne fra lejren og det er der kommet nogle fine plancher ud af. De hænger udstillet på gangen på skolen. Vi har desuden talt om tyskernes invasion af Danmark d. 9. april til morgensang. På denne måde forsøger vi at give eleverne en forståelse for denne periode ved at læse om det, høre historier om det, se museet og sammen lave en udstilling om det. Vi tror det giver en større forståelse, når vi binder teorien op på noget praktisk.

Tak til de forældre der hjalp med at bage, og til de fire dejlige tanter der var med og sørgede for forplejningen. Der er nogle der har spurgt til økonomien i lejrskolen. Elevernes indbetalinger har dækket busserne og skolen har dækket resten.

Koloni

Samtidig havde storkegruppen en rigtig god koloni i Løgstør, hvor de var på museum og ved stranden. Her gælder det måske mere modsat, hvor børnene undres over noget de finder og pædagogerne forsøger at koble noget teori på fænomenerne efterfølgende.

Musical

Her fredag før påske er vi så småt startet med vores musical. Vi har i dag set film, læst manuskriptet igennem og sunget sangene. Fredag d. 3. maj går vi for alvor i gang med musical og der kommer andre mødetider. I skal være opmærksomme på, at forestillingen er rykket til torsdag d. 9. maj kl. 18.30. Vi har generalprøve om formiddagen kl. 10, hvis nogle er forhindret om aftenen.

Julen varer lige til påske

Vi har i dag fået konstateret, at julen varer lige til påske. Vi har nemlig spist julemad i dag, flæskesteg med brune kartofler, rødkål, kartofler og sovs. Bagefter var alle elever og storkebørnene i skoven og finde påskeæg.

Ny bestyrelse

På generalforsamlingen i tirsdags var der valg til bestyrelsen. Brian Stephansen, Christian Rold og Anne Stærk blev genvalgt. Maja Krebs trådte ud af bestyrelsen og blev erstattet af Anne Catrine Boelt Larsen. Skolen og Børnehuset vil gerne takke Maja for hendes store hjælp gennem hele opstarten. Tina Riis vil, som nævnt på generalforsamlingen, gerne træde ud af skolens bestyrelse. Det gør hun nu og Lena Hyldal Nielsen træder i stedet ind og bliver kasserer i bestyrelsen.

Nyt personale

Der er også kommet et hoved mere til i Børnehuset. Mette Navntoft er begyndt i børnehaven og er allerede faldet godt til. Vi ønsker Mette hjerteligt velkommen.

Sukkerpolitik

Bestyrelsen, personalet og elevrådet har arbejdet med institutionens sukkerpolitik den sidste tid. Der er indgået forskellige kompromiser og resultatet er endt med:

Vuggestuen holder fast i den hidtidige nul-sukker politik.

Børnehaven følger skolen.

Klassernes kageordning ændres til en snackordning med frugt, boller eller andet sundt.

Elevrådet er meget bevidste om hvad der sælges i boden.

Til fødselsdage er det forældre og børn der beslutter hvad der eventuelt kommer med i skole. Vi henstiller dog til, at det ikke overdrives alt for meget.

Det eneste tidspunkt man selv må medbringe slik og sodavand, er til skriftlige prøver og eksamener. Skal der nydes godter på andre tidspunkter, er det institutionen der sørger for det.

Dette træder i kraft efter påske.

Elevrådet

Elevrådet har desuden arbejdet med at skaffe trøjer med skolens logo, som elever og andre kan købe. Det har længe været et stort ønske blandt vores elever. Det er lykkedes elevrådet at forhandle priser og skaffe tilskud fra støtteforeningen, således trøjerne kommer til at koste 175 kr. Eleverne har bestillingssedler med hjem i tasken i dag.

God påske

Til slut vil jeg ønske jer alle en rigtig god påske.

Venlig hilsen Inge

Nyhedsbrev, 15. februar 2019

Først tak for en fantastisk skolefest. Hvor er det dejligt at I forældre gør så meget ud af at hjælpe jeres børn med fantastiske udklædninger. Skolefesterne i Blære er de bedste jeg har oplevet nogensinde. Det er virkeligt børnenes fest og alle glæder sig helt vildt. I år var temaet filmgenrer og klasseværelserne og eleverne var pyntet efter filmgenrerne: western, action, Disney, fantasy, kærlighed og gys. Maden var rigtig amerikansk med burger, hot wings, løgringe, kyllingespyd, nuggets, en anelse grønt og masser af pommes frites og bordene var pyntet med amerikanske flag, servietter og lys. Det er fedt at mærke både eleverne og personalet lægge så meget energi i dette fælles projekt. Også tak til de tidligere elever og andre, der hjalp i køkkenet og i diskoteket.

Også en stor tak til de forældre der var behjælpelig med at passe eller undervise børn, da vi var på pædagogisk weekend. Eleverne havde haft en rigtig god dag, og vi personaler havde fået god tid til vigtige diskussioner.

Desværre har vi sagt farvel til Valdemar fra børnehaven og hans bror Villiam fra 0. klasse. Vi ønsker dem alt godt fremover, men måske ses vi, da lillesøster Victoria bliver i vuggestuen.

Efter vinterferien går alle klasser tilbage til deres gamle skemaer, da Ida kommer tilbage i sine faste timer. Gitte bliver på skolen lidt endnu og tager Inges timer og nogle støttetimer.

Det næste store arrangement er vores lejrtur. Det er d. 2.-4. april, hvor vi skal til Thy. Husk at eleverne har fri om fredagen d. 5. april. Det har været meningen, at storkebørnene skulle med på skolens lejrtur de sidste to dage, men der er bred enighed om, at det vil være for overvældende for dem, så derfor tager de alene på koloni en gang inden sommerferien, så de kan få en god afslutning sammen.

Det er med stor beklagelse at jeg må meddele at Jane Hosbond Michelsen fra vuggestuen er stoppet hos os, og hun har haft sin sidste arbejdsdag. Vi vil gerne takke Jane for det gode samarbejde gennem de sidste 2½ år, og ønske hende held og lykke fremover.

Til slut vil jeg sige tak for alle de søde kommentarer jeg har fået efter jeg er kommet tilbage på arbejde. Det er dejligt at være her igen. Og så vil jeg ønske en rigtig god vinterferie til alle dem, der er så privilegeret at skulle holde det.

Med venlig hilsen Inge

Nyhedsbrev, september 2018

Skolen, børnehaven, vuggestuen og SFO har været rammen om en stor produktion den sidste måneds tid. Vi håber at rigtigt mange af jer kommer og ser resultaterne til vores frugtmarked på lørdag d. 6. oktober kl. 10-13. I må meget gerne tage alle I kender med, så vi kan få en rigtig god dag, og tjene nogle penge til lydudstyr til vores musical.

Vi har flyttet vores pædagogiske dag fra i fredags til foråret, da det giver mere mening i forhold til de ting vi skal diskutere på pædagogisk dag. Vi afholder pædagogisk weekend i februar, så der er forældreundervisning på skolen og forældrenødpasning i børnehave og vuggestue fredag d. 1. februar. I må meget gerne allerede nu sætte kryds i kalenderen, så I har en mulighed for at blive en del af jeres børns hverdag denne dag, eller finde alternativ pasning.

Vores nye sekretær Irene Davidsen Hansen er ved at have styr på det meste, og her i starten af skoleåret er der meget at få styr på. Skulle der mod forventning være indsneget sig fejl beklager vi og beder jer ringe til hende på skolens nummer mandag, onsdag eller torsdag og tale med hende om det. Vi håber også snart, at vi får overskud til at kikke på mælkeordning, så eleverne kan bestille mælk til deres madpakke. Vi giver besked om dette på Intra.

I forældre er generelt rigtig gode til at skrive om fravær på vores Intra, men det svipser en gang imellem. Da vi gerne vil være helt sikre på, at der ikke er sket eleverne noget på vej til skole, har vi besluttet at følge mere op på dette, så møder jeres barn ikke i skole og vi ikke har hørt noget, kan I forvente at blive kontaktet.

Vi har i år rigtig mange elever i vores samlede 8.-9. klasse. Derfor har vi været nødsaget til at sige nej til et par elever til disse årgange. Ligeledes forsøger vi at lave en plan for at sætte nogle flere lærertimer af til dem, så klasserne kan have flere timer hvor de er delt, eller har dobbeltlærer på.

Jeg vil gerne bede jer forældre i vuggestuen og børnehaven om at huske vores åbnings- og lukketider. Når vi lukker kl. 16.45 man-tors og kl. 15.45 fredag, er dette tidspunktet hvor I forventes at have forladt institutionen og personalet kan holde fri. De fleste af jer er rigtigt gode til at respektere dette, men vi oplever desværre flere og flere dage, hvor dette ikke kan lade sig gøre. Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi fremover noterer os hvem der kommer for sent og tredje og efterfølgende gange vil I blive opkrævet 500 kr. pr. gang. Husk at melde jer til foredraget om at sætte grænser og være tydelige overfor børn, som er onsdag d. 7. november. Man kan tilmelde sig på sedlen i børnehave og vuggestue eller ved at sende en mail til: administration@blaerefriskole.dk

Jeg håber at se rigtigt mange af jer til frugtmarked på lørdag.

Med venlig hilsen Inge Engelst Christensen

Nyhedsbrev, 23 maj 2018

Jeg håber I alle har haft en rigtig god pinse, og har nydt det gode vejr.

I sidste uge havde vi en rigtig god koloni for storkebørnene. Vi var på Klim Strand Camping i en hytte og vi var i badeland, gik tur på stranden og samlede sten, legede på både den lille, den store og den indendørs legeplads, fik godnathistorier, spiste pizza og mange andre ting. Jeg lagde billeder op på forældresiden om aftenen fredag. Det var helt bevidst, at jeg gjorde det efter vi var kommet hjem, så børnene selv havde mulighed for at fortælle, hvad de havde oplevet.

Om to uger er det skoleelevernes tur til at komme til Ree-Park. Sedlen ligger på Intra. Eleverne skal aflevere 75 kr. for hjemtransport til deres klasselærer.

Jeanet har valgt at opsige sin stilling på friskolen og hun stopper d. 30. juni. Vi er i gang med en proces med at få ansat en ny sekretær/bogholder/blæksprutte, som vi håber kan starte med det nye skoleår. Jeg håber på jeres tålmodighed, når Jeanet ikke er her. Vi vil gerne takke Jeanet for det store arbejde, hun har lagt i opstarten af Blære Friskole, og ønske hende alt muligt held og lykke fremover.

Jeg vil gerne henstille til, at forældre der afleverer og henter børn, parkerer på parkeringspladsen på den anden side af vejen, og ikke på bussens holdeplads. Det gør det meget sikrere for vores børn at krydse gaden over til SFO.

Til slut vil jeg minde om, at vi holder fri/lukket Grundlovsdag tirsdag d. 5. juni, både på skolen og i Børnehuset.

Venlig hilsen Inge

Nyhedsbrev, 8 maj 2018

Tak til alle jer der deltog på arbejdsdagen. Det var dejligt at komme tilbage til skolen mandag, og se det fine resultat. Det er dejligt, at I bakker så godt op om arbejdsdagene, da disse er med til at holde prisen på skolepenge og daginstitution nede. Desuden giver det et godt sammenhold og en god fornemmelse til vores børn om, at det er deres skole, som de skal være med til at passe på.

Billede fra arbejdsdagen

Nogle af os var desværre forhindret i at deltage i arbejdsdagen, da vi var til Landsmøde i Dansk Friskoleforening. Det var igen en god oplevelse at være sammen med over 600 ligesindede til møde om de ting, der rører sig i friskoleverdenen.

Louise Christensen har søgt nye udfordringer og har fundet dem i Aalborg. Hun stopper derfor på Blære Friskole og Børnehus til sommerferien. Vi takker Louise for hendes tid hos os, og ønsker hende alt muligt held og lykke fremover.

Som nævnt på generalforsamlingen er det tid til at være lidt sparsommelige og det betyder, at vi fortsætter med det nuværende personale.

Nu er det gode vejr endeligt kommet, og vi nyder det så meget vi kan. Husk at smøre jeres børn ind i solcreme. Vi forventer at alle kommer indsmurt om morgenen. I daginstitutionen skal personalet nok reparere indsmøringen i løbet af dagen, men i skolen forventer vi, at børnene og I forældre klarer det selv.

Vi har været plaget af lus et stykke tid. Nu kommer der en miniferie, hvor børnene har fri torsdag-søndag. Jeg vil gerne opfordre til, at alle får tjekket deres børn i løbet af disse dag, så vi ved at alle møder lusefri mandag morgen.

Vi er ret ustabile på telefonerne på skolen den næste måneds tid. Jeg har dog næsten altid min telefon på mig, så har I brug for at få fat i os, og vi ikke svarer på kontoret, er I velkomne til at ringe på min telefon: 20320804.

Vi laver fortsat mad om fredagen. Vi er dybt taknemmelige for det store stykke arbejde vores hold af frivillige laver, for at få dette til at hænge sammen. Det er også en rigtig god mulighed for forældre og bedsteforældre til at komme med i skole en dag. Til første skoledag bliver der mulighed for at skrive sig på en liste, hvis man har lyst til at hjælpe til.

Fredag d. 1. juni er der idrætsdag for hele skolen. Vi holder denne dag sammen med nogle af de andre friskoler i vores område, nemlig Haubro, Skørbæk-Ejdrup, Vildsted, Klim og Overlade.

0.-4. klasse skal på Hanherred Efterskole, hvor deres elever planlægger en dag for vores elever.

5. klasse skal i Aars Svømmehal.

6.-8. klasse skal på HCI, hvor deres elever planlægger en dag for vores elever.

Eleverne der skal til Hanherred og HCI skal køre i bus sammen med elever fra Haubro Friskole, og eleverne, der skal til Aars, bliver kørt derind i privatbil.

Rigtig god Kristi Himmelfartsdag til jer alle fra Inge Engelst Christensen

Nyhedsbrev, 30. april 2018

Vi vil gerne sige tak til vores naboskole Skørbæk-Ejdrup Friskole, alle de forældre, bedsteforældre og andre der kom og så os opføre vores musical i onsdags. Igen har det været en kæmpe oplevelse for vores elever og børn at deltage i arbejdet med musicalen, og opleve det færdige resultat blive så godt, og blive taget så godt imod. Vi ved godt, at lyden er en stor udfordring og arbejder allerede nu med forskellige modeller over, hvordan vi får skaffet vore egne mikrofoner.

Vores elevråd har besluttet at deres penge, som er indtjent til frugtmarkedet og i skolens  bod, skal bruges på en lejrtur for hele skolen. Den kommer til at gå til Ree Park, hvor eleverne skal deltage i aktiviteter, sove i telt eller bivuakker og se dyrene blive fodret. Det bliver onsdag-torsdag d. 6.-7. juni og eleverne har så fri om fredagen d. 8. juni.  9. klasse er velkommen til at deltage i lejren, da de ikke skal til eksamen i disse dage, men de må også vælge at blive hjemme og forberede sig. Der kommer mere information om turen snarest.

De ældste børn i børnehaven de såkaldte storkebørn skal også på overnatning. De skal på koloni på Klim Strand Camping d. 17.-18. maj, og det bliver Annette og jeg, der tager med dem.

Louise Heilesen, som var pædagog i vores vuggestue, er stoppet, da hun har valgt at bruge sin sommer på at rejse rundt med cirkus. Vi takker Louise for hendes tid hos os og ønsker hende held og lykke fremover. Vi har i den forbindelse flyttet Jessica fra børnehaven og ind i vuggestuen, og søger derfor en pædagog til børnehaven. Der er en overvældende interesse for stillingen og vi er overbeviste om, at vi finder den helt rigtige.

På lørdag d. 5. maj er der arbejdsdag og jeg håber at rigtig mange af jer kommer. I kan stadig nå at tilmelde jer i morgen tirsdag. Alle børn har fået en seddel med hjem i tasken.

På lørdag og søndag er der også årsmøde i Friskoleforeningen, og vi har prioriteret at sende 4 personaler afsted, på trods af det falder sammen med vores arbejdsdag. Vi synes det er vigtigt at deltage i dette møde, og blive en endnu større del af foreningen og forhåbentligt tage noget friskoleånd med hjem. Vi ses altså ikke lørdag, men rigtig god arbejdsdag til jer.

Venlig hilsen Inge Engelst Christensen

 

Nyhedsbrev, 6. marts 2018

Tusind tak til de forældre og bedsteforældre, der hjalp os med at få planen til at lykkes i fredags. Eleverne synes det var en rigtig spændende dag, med nye ansigter og nye udfordringer.

Lærernes pædagogiske dag var også indholdsrig. Vi fik tid til at diskutere alle de ting vi aldrig når i hverdagen, og det var rigtigt givende. Mange af tingene effektueres først rigtigt efter sommerferien, men noget af det vil eleverne mærke allerede nu. Eksempelvis synger vi igen to sange til morgensamling, med mindre der er noget andet der tager tiden, som i morgen, hvor 4.-6. klasse vil underholde med Joanna, som de har øvet sig på at synge og spille i musiktimerne.

Den sidste tid har vi talt rigtigt meget om konflikt. Vi ved jo endnu ikke hvordan det ender, men vi ved, at vi IKKE er udtaget til at strejke, hvis det kommer så langt. Til gengæld ved vi ikke om modparten svarer igen med en landsdækkende lockout. Hvis dette er tilfældet vil vi sandsynligvis blive ramt, både i Børnehuset og på skolen. Vi krydser fingre for, at det ikke sker, og lover at holde jer orienteret, lige så snart vi ved noget.

Vi har fået en ny virksomhedspraktikant på skolen. Hun hedder Heidi og skal som udgangspunkt følge med Ann i dansk i 2.-3. klasse tirsdag og torsdag.

Det har været koldt den sidste tid, men vi har fået det bedste ud af det og leget i sneen, og vores nye kælkebakke, er blevet indviet af både store og små.

Venlig hilsen Inge Engelst Christensen

Nyhedsbrev, 8. februar 2018

På torsdag i næste uge holder vi skolefest med temaet ”omvendt fest”. Eleverne har fået seddel med tilmelding med hjem i taskerne, så vær opmærksom på den. Fredag d. 16. har alle elever fri kl. 12.00 og det kan give nogle udfordringer i forhold til busser, så vi beder jer om at være opmærksomme på dette og behjælpelige med at arrangere samkørsel hjem.

I børnehuset forbereder vi os til fastelavn. Børnehaven holder fastelavnsfest på mandag d. 12. hvor de skal slå katten af tønden og de må meget gerne komme udklædt. Børnene har lavet masker og tønder i karton, som pynter hele huset. I vuggestuen laver de hattefest i stedet for udklædning og tøndeslagning, da vi har vurderet, at dette passer bedre til børnenes udviklingstrin.

Indskolingen holder fastelavn på skolen i morgen fredag.

Vi mangler stadig nogle til at undervise vores elever fredag d. 2. marts, hvor lærerne skal på pædagogisk dag. Lærerne vil meget gerne være behjælpelige med at lave en plan for dagen, og alle kan hjælpe til. Man behøver ikke at have specielle forudsætninger indenfor undervisning for at kunne guide eleverne igennem disse planer, så meld jer endeligt til mig, og få en helt unik chance for at følge jeres barn en dag i skolen.

Nyhedsbrev, 16. januar 2018

Nu er skemaerne faldet på plads og Stefan indgår i Dortes skema. Han og Maria bytter dog lidt rundt, således at Stefan har 4.-5. klasse og 6. klasse i engelsk, og Maria har dansk i 7. klasse. Desuden overtager Stefan musik i 4.-6. klasse fra Louise, som i stedet tager en enkelt dansktime for Maria i 4.-5. klasse. De nye skemaer bliver lagt på intra i dag, og er gældende fra mandag d. 5. februar. Vi glæder os meget til at Stefan begynder. Han var på besøg på skolen tirsdag i sidste uge, og han faldt godt ind, gik rundt og fornemmede stemningen og talte med eleverne.

Indtil Stefan begynder, dækker Hanne Bisgaard Dortes skema. Hanne er uddannet pædagog, er 57 år, bor i Fjelsø og har stor erfaring fra vikararbejde på Fjelsø Friskole.

6.-9. klasse har arbejdet med projekt i den forgangne uge, og de har vist en stor arbejdsindsats og en masse kreativitet. Det har været nogle gode projekter og fine fremlæggelser. Med vores værdi om at holde et fagligt højt niveau, er vi glade for at kunne konstatere, at vores elever har rykket sig langt siden sidste år, både når det handler om at sætte sig ind i et fagligt område, at kunne formidle det, og i at skabe et produkt, som de kan benytte til at understrege deres viden.

0.-1. klasse har været til bolddag i Ålestrup Hallen sammen med 250 andre friskoleelever fra Himmerland. Det var en rigtig god dag og vi takker de forældre og bedsteforældre, der kørte eleverne frem og tilbage.

I dag har 0.-1. klasse holdt 100 dages fest, fordi de har gået i skole i 100 dage (cirka). De mødte alle op i deres fineste tøj og håret sat til narrestreger. De har leget forskellige lege, lavet ting med 100, hørt musik, danset, spist og hygget sig. De gik alle herfra i højt humør og med en hat, hvorpå der stod: ”100 dage klogere”.

De næste 4 fredage er der valgfag for 4.-8. klasse. De har kunnet vælge mellem: Lego, sløjd, håndarbejde og madkundskab. Eleverne er nu fordelt på de 4 hold og holdene kan ses på intra. Næsten alle har fået deres 1. prioritet opfyldt.

Lærernes pædagogiske dag er flyttet til fredag d. 2. marts, hvor vi gerne vil have hjælp til at overtage undervisningen. Lærerne vil gerne være behjælpelige med at lave en plan, enten én man kan følge slavisk, eller en plan lavet i samarbejde med jer. Vi håber, rigtig mange af jer vil tage imod dette tilbud om en dag, hvor I kan få et godt indblik i jeres børns hverdag.

Jeanet har travlt med at lave regnskabet fra sidste år, så I må have lidt tålmodighed med at få kontoudtog. Hvis I mangler jeres girokort, så prøv at tjekke jeres spamfilter eller slettet post.

Venlig hilsen Inge Engelst Christensen