Kategoriarkiv: Generel info

Juleklippedag d. 30.11.2018

På fredag er der traditionen tro juleklippedag på Blære Friskole.

Denne dag skal klasselokalerne pyntes op og det er op til de enkelte klasser, hvordan oppyntningen skal foregå. Fælles for alle er dog at vi spiser risengrød kl. 10.00. Er man ikke til risengrød, skal man medbringe madpakke.

Ydermere har der været tradition for at man denne dag må have slik med, hvilket også gør sig gældende i år. Eleverne må have med for max. 15 kr.

Vi glæder os til den dejlig dag i julehygges tegn.

Generalforsamling, Blære Friskole 20. april

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL KL. 19.30 PÅ BLÆRE FRISKOLE
I går lagde bestyrelsen og ledelsen sidste hånd på forberedelserne til den ordinære generalforsamling. Vi glæder os til at berette om et forrygende år og til valg af bestyrelsesmedlemmer.

Der vil være mulighed for at betale for medlemskab af skolekredsen og dermed opnå stemmeret ved generalforsamlingen. Prisen er 100 kr. Forældre til børn i friskolen og/eller i Boblen er automatisk en del af forældrekredsen og har derfor automatisk stemmeret ved generalforsamlingen.

HUSK !!! Generalforsamling for Blære Friskoles støtteforening kl 19. Se dagsorden længere nede.

Dagsorden iflg. Vedtægter

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning.

3. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen. (1 plads)
Følgende er på valg:
a. Maja Krebs Brorson – ønsker genvalg

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen. (3 pladser)
Følgende er på valg:
a. Dean Aldberg – ønsker ikke genvalg
b. Brian Stephansen – ønsker genvalg
c. Christian Rold – ønsker genvalg

6. Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds.
a. Der skal vælges to nye suppleanter.

GENERALFORSAMLING

Indkaldelse til generalforsamling i Blære Friskoles støtteforening.

Torsdag den 20. april 2017 kl. 19.00

(umiddelbart før Blære Friskoles generalforsamling)

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning ved formand Per Warming.
  3. Gennemgang af revideret regnskab.
  4. Valg til bestyrelse.

På valg er:        Susanne J. Nielsen Ønsker genvalg

Jane Sigvardsen Ønsker ikke genvalg

5. Valg af suppleanter.

På valg er:        Jette Olsen Ønsker ikke genvalg

Tina Kannegaard Ønsker ikke genvalg

6. Valg af revisor.

På valg er:        Jeanet FrederiksenØnsker genvalg

Birthe Sørensen Ønsker genvalg

7. Behandling af indkomne forslag.

8. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Blære Friskoles støtteforening

Julekoncert tirsdag d. 13. december

Vi holder julekoncert tirsdag d. 13. december kl. 19-21. Alle skoleeleverne underholder med musiknumre, de har øvet på her i december. Desuden har vi et par musikskoleelever, der vil underholde med det de har øvet.
I pausen kan der købes æbleskiver og gløgg. Det har traditionelt været forældreforeningen, der stod for dette, men da forældreforeningen ikke eksisterer mere, er der nogle søde forældre, der har lovet at stå for det i år. Det er Helle, Birgitte, Jette og Maria. Tak for det. Overskuddet bruger vi til skolen bedste.
Desuden vil 7.-8. klasse forsøge at tjene nogle penge til deres lejrtur ved at lave en bod med tombola.
Alle er selvfølgeligt meget velkomne til dette arrangement.
Venlig hilsen Inge

Tak for en fantastisk julefrokost

Det var med stor stolthed, at jeg deltog i Blære bys julefrokost lørdag d. 26. november. Med stolthed over at det kan lykkes at samle så mange mennesker her i denne lille by. Med stolthed over vores elever fra 7. og 8. klasse, som arbejdede som parkeringsvagter, garderobepersonale, tjenere, afryddere, opvaskere og meget mere. Jeg var stolt som næsten kun en mor kan være det, da de stod på hallens repos i deres sorte bukser og hvide skjorter. Med stolthed over de forældre, der brugte en hel lørdag aften på at hjælpe deres børn med at udføre alle disse opgaver. Med stolthed over skolens støtteforening, som sammen med Blære Multihal og Forsamlingshus havde arrangeret denne flotte fest. Jeg ved der er lagt rigtig mange frivillige timer i dette projekt, både af de respektive foreningers bestyrelser, men også af mange andre frivillige, som hjælper til fordi det er måden tingene lykkes på her i Blære.

Så tak for en god fest.

Mvh Inge

Sæt X i kalenderen

pædagogisk dag

Børnehaven og vuggestuen er kommet rigtig godt fra start, og den 30. september skal personalet i Boblen have mulighed for at mødes til en pædagogisk dag, hvor der skal arbejdes med pædagogiske lærerplaner, traditioner og den daglige, pædagogiske praksis.

Bestyrelsen vil gerne understrege, at det er en vigtig dag for Boblen og personalet, da vi ønsker en høj, pædagogisk faglighed. Derfor opfordrer vi forældre til at finde alternativ pasning eller hjælpe med at passe de børn, hvor alternativ pasning ikke er en mulighed.

Sæt allerede nu X i kalenderen, så vender vi tilbage med til- og framelding.

Med venlig hilsen
Blære Friskoles bestyrelse

Info-møde om friskolen

FB billede Åbent hus friskole 17 juni

Nu er der ikke længe til, at friskolen slår dørene op, og derfor holder vi på FREDAG DEN 17. JUNI KL. 16-17 info-møde . Her kan kan du få svar på en masse spørgsmål, fx:

Bus, indskrivning, skolens indhold, maddage, værdier, rengøring, gruppeinddeling, sikring af faglighed, 1. skoledag og 1. skoleuge, skolens økonomi, forventninger til forældre og forældrearbejde.

Vi glæde os til at se jer;-)

 

Åbent hus i Børnehuset Boblen

FB billede Åbent hus boblen 10 juni

Fredag den 10. juni kl. 14-16 kan du møde Jane, der er kommende leder af Boblen og Inge, der er kommende leder af friskolen.

De står klar til at besvarelse spørgsmål om den nye Boblen, der åbner dørene for børn i vuggestue- og børnehavealderen, den 1. august i friskole-regi.

Her vil du også få mulighed for at udfylde den officielle indmeldingsblanket med oplysninger på dit barn

http://blaerefriskole.dk/…/Indmeldingsskema-for-Blære-Frisk…

Har du ikke fået indmeldt dit barn, så kan du også gøre det på dagen.

Vi glæder os til at se jer;-)

Jane og Inge