Værdigrundlag

Blære Friskole og Børnehus vil danne hele mennesker, forstået som børn der hviler i sig selv, har højt selvværd og tiltro til egne evner. Børn der har respekt for andre mennesker og verden omkring dem.

Børnene på Blære Friskole og Børnehus skal opleve trygge omgivelser, hvor der er plads til den enkelte i et forpligtende fællesskab, hvor børnene lærer at danne relationer og gode venskaber.

Børnene på Blære Friskole og Børnehus skal mødes af voksne med anerkendelse, omsorg og nærvær, med et solidt fagligt niveau, der udfordrer børnene på en meningsfyldt måde.

Blære Friskole og Børnehus vil sammen med forældrene danne børnene til at være selvstændigt, kulturelt, videnskabeligt og socialt tænkende individer.

Blære Friskole og Børnehus vil tage udgangspunkt i virkelighedens verden, således at børnene kan omsætte deres læring fra teoretisk til praktisk, og dermed leve op til vores slogan: ”Fra bog til virkelighed”