Tak for en fantastisk julefrokost

Det var med stor stolthed, at jeg deltog i Blære bys julefrokost lørdag d. 26. november. Med stolthed over at det kan lykkes at samle så mange mennesker her i denne lille by. Med stolthed over vores elever fra 7. og 8. klasse, som arbejdede som parkeringsvagter, garderobepersonale, tjenere, afryddere, opvaskere og meget mere. Jeg var stolt som næsten kun en mor kan være det, da de stod på hallens repos i deres sorte bukser og hvide skjorter. Med stolthed over de forældre, der brugte en hel lørdag aften på at hjælpe deres børn med at udføre alle disse opgaver. Med stolthed over skolens støtteforening, som sammen med Blære Multihal og Forsamlingshus havde arrangeret denne flotte fest. Jeg ved der er lagt rigtig mange frivillige timer i dette projekt, både af de respektive foreningers bestyrelser, men også af mange andre frivillige, som hjælper til fordi det er måden tingene lykkes på her i Blære.

Så tak for en god fest.

Mvh Inge

Nyhedsbrev uge 45-46

Vi er ramt af en del sygdom, både blandt elever og personale, i denne tid. Hvis dette betyder, at vi er lidt langsomme i vores procedurer, beder vi jer have lidt tålmodighed med os. Der er nogle forældre, der har haft svært ved at se næste uges lektier i ugeplanen. Vi har derfor ændret proceduren, så vi lægger lektier i ugeplanen og gør denne synlig, med det samme lektierne er givet for. I vil altså kunne gå ind og se ændringer i ugeplanen lige så snart disse er lagt op, og ikke først når I får advisering om dem.

Angående skolens klippedag, er der nogle der har spurgt efter en plan. Alle elever møder kl. 8.15-13.15 og pynter deres eget klasselokale. Vi holder pauser til normal tid og eleverne skal have madpakke med som vanligt. I løbet af dagen vil der blive serveret æbleskiver og saftevand. Forældre og bedsteforældre er velkomne til at deltage. Enten hele dagen i eller dele af den.

Nyhedsbrev uge 46

På lørdag d. 19. november er der julegavefremstillingsaktivitetsdag. Eleverne har fået en invitation med hjem i kopi, og ellers ligger den på intra. I skal huske at melde jer til senest på onsdag. Ann deltager fra skolen, men det er forældre, der planlægger og afholder dagen.

Der er så mange gode julesange og alt for få dage i december, at synge dem i, så vi er begyndt at synge julesange til morgensang. Så kan vi også komme i julestemning til julegavefremstillingen på lørdag. Den sidste dag før jul, er den 21. december i skolen. Vi starter dagen med kirkegang og her er forældre eller bedsteforældre velkomne til at deltage. Ellers bruger vi dagen på julehygge i klasserne og fælles. Der kommer måske også en lille overraskelse og vi skal danse om juletræ. Vi afslutter med at tage julepynt ned og sige god jul kl. 13.15. Boblen holder også åbent d. 22. og d. 23. december. Husk at melde fra, hvis jeres børn ikke kommer, så kan vi give nogle pædagoger fri, og sørge for de har timer, de dage jeres børn er der.

Boblen starter igen mandag d. 2. januar og skolen tirsdag d. 3. januar.

Lukas, vores faste vikar, er taget ud at rejse. I stedet har Jesper Skov taget over, og han dækker Jørgens skema i denne uge, hvor han har ferie. Vi ønsker Lukas en god tur, og glæder os til at lære Jesper at kende.

Der har vist sig et behov for, at der er en fast der tager over, hvis jeg er ude af huset. Derfor har vi udnævnt Ida til at være souschef og stedfortræder.

Vi har haft en plan om at få alle børn fotograferet, og selv om vi er lidt sent ude, ser det ud som det lykkedes, så I kan bruge billederne til julegaver. Fotografen kommer mandag d. 28 november og tager billeder af alle børnene, både på skolen og i Boblen. Vi vil sende besked fra fotografen ud snarest.

Det er også tid for skole-hjem-samtaler. Nogle er afholdt, andre er i denne eller de kommende uger, og nogle enkelte er udsat. Det gælder 6. klasse, da Ida skal have en mulighed for at lære dem at kende, og det gælder 0.-1. klasse, så Jørgen kan deltage.

Venlig hilsen Inge

 

Vi søger indskolingslærer

Blære Friskole søger snarest muligt en lærer til indskolingen på 80 %.

Blære Friskole er en nystartet friskole med 65 elever i 0.-8. klasse og 42 børn i vuggestue og børnehave. Friskolen ligger i et naturskønt område i landsbyen Blære ca. 7 km nord for Aars. Skolen er en integreret del af lokalsamfundet, vægter det hele menneske og arbejder ud fra sloganet: Fra bog til virkelighed.

Vi søger en indskolingslærer, der:

  • Brænder for at give de yngste elever en god skolestart
  • Har erfaring med indskolingsdansk
  • Kan undervise i engelsk som minimum på 0.-4. klassetrin
  • Eventuelt kan byde ind med andre fag, fx idræt, natur/teknik, tysk eller andet
  • Er fleksibel og god til at samarbejde

 

Til gengæld tilbyder vi:

  • En ny og spændende arbejdsplads, hvor du har stor mulighed for at gøre din indflydelse gældende
  • Et alsidigt og udadvendt lærerkollegie
  • Fleksible rammer i forhold til spontane ideer, undervisningsformer og mødetider
  • Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst med De Frie Skolers Lærerforening

 

Ansøgningsfristen er mandag d. 21. november kl. 12 på skolens mail: administration@blaerefriskole.dk

Ved yderligere information, eller for rundvisning kan du kontakte leder Inge Engelst Christensen på 82134008 eller 20320804′

Download

 

 

Nyhedsbrev uge 44

I sidste uge startede Jørgen i Annes skema. Jørgen er kommet godt i gang i gruppe 1, og eleverne er glade for ham, og det sang og musik han har med sig. Jørgen vil blive præsenteret på hjemmesiden snarest. I denne uge har vi sagt velkommen til Ida, som startede i tirsdags. Hun har primært sine timer i 6. og 7.-8. klasse, og de har været med til at give hende en god start. Samtidig har vi sagt farvel til Jytte, som har hjulpet os med Læs videre Nyhedsbrev uge 44

Nyhedsbrev uge 42

Jeg håber alle har haft en god efterårsferie, at elever og lærere har fået slappet af og er klar igen.

Vi sluttede af til ferien med en dejlig motionsdag. Dagens program bestod af en god opvarmning i hallen med Steven, løbetur i det smukke område omkring Blære, smør-selv boller i fællessalen, rundboldturnering med 7.-8. klasse som dommere og fælles afslutning i fællessalen. Tak til alle dem der hjalp os med at afvikle dagen og de forældre der deltog.

Motionsløb 1 nyhedsbrev uge 42

Motionsløb 2 nyhedsbrev uge 42

Som skrevet på intra er Anne stoppet på skolen. Jørgen Jakobsen, som skal være barselsvikar for Ann, starter mandag i Annes skema. Vi forsøger hurtigst muligt, at finde en varig afløser for Anne. Vi ved at eleverne har være meget glade for Anne, så vi forsøger at gøre overgangen så glat som muligt.

I næste uge begynder Ida på skolen og vi skal have nyt skema. Jeg har brugt lidt af ferien på at lave dette. Det skal til gennemsyn hos lærerne, og så skal I nok få det ud så hurtigt som muligt. Skemaet indeholder mere musik end tidligere, da vi nu har to meget kompetente musiklærere i Ida og Jørgen. De ældste har fået lidt flere sprogtimer, er blevet skilt ad, så 6. kl og 7.-8. klasse kun har en enkelt dansktime sammen foruden idræt. Ida og Elsebeth bliver fælles klasselærere for 6. kl og 7.-8. klasse. Desuden er der byttet rundt på nogle lærere og fag for alle grupper.

Vi har besluttet os for at sætte særlig fokus på sproget her efter ferien. Det er ofte baggrund for elevernes konflikter, at de taler grimt til hinanden. Ofte er deres begrundelse, at det bare er for sjov, men det ender alligevel ofte som alvor. Vi vil, endnu mere end tidligere, kommentere på det, når vi hører eleverne tale grimt. Vi vil tale om det til vores fællessamlinger, og tage udgangspunkt i nogle af de kampagner med fokus på at tale ordenligt. Som lærerne har sagt: Så er det ikke et fænomen der er speciel for Blære, vi vil bare ikke finde os i det. Vi håber, at I forældre vil bakke op omkring dette og også kommentere på grimt sprog derhjemme.

Mange feriehilsner fra Inge

Velkommen til Louise

FB billede Louise

Så er vi kommet til den sidste præsentation i denne omgang, velkommen til dig, Louise;-)

Louise er nyuddannet idrætspædagog, og hun skal primært arbejde i vuggestuen. Her kan Louise særligt sætte fokus på sprog og motorik … Med de sidste tre ansættelser har vi således styrket Boblen på områder som kreativitet, børn og madlavning, sprog og motorik!!

Louise fotæller om sig selv:
Jeg hedder Louise Heilesen. Jeg er 25 år og bor i Ravnkilde. Jeg blev i april i år færdiguddannet idrætspædagog på VIA University College i Viborg. Jeg har før arbejdet i SFO, børnehave og vuggestue. Ud over at arbejde som idrætspædagog, arbejder jeg også hos Vebbestrup Flødeis, hvor jeg står i butikken. I min fritid er jeg frivillig i Sortebakken Gymnastikforening som næsteformand, Gymnastik Skoleleder og instruktør. Lige for tiden træner jeg 2.-6. Klasse, men har før trænet børn helt nede til 1,5 års alderen.

I mit daglige, pædagogiske arbejde sætter jeg en ære i at være med til at udvikle og stimulere

det enkelte barns kompetencer. Således at barnet forberedes bedst muligt på nogle af de udfordringer, som det vil møde på sin vej gennem livet.
Sprog og motorik er to fokuspunkter som jeg vægter højt i mit daglige pædagogiske arbejde. At det enkelte barns sproglige og motoriske kompetencer bliver stimuleret på en måde, hvor jeg møder barnet på dets niveau, men samtidig også lidt højere. Dette gør jeg i form af kreative såvel som mere fysiske aktiviteter – udenfor såvel som indendøre.

Tryghed, omsorg, trivsel, anerkendelse og læring er alle værdier jeg også vægter højt i mit daglige pædagogiske arbejde

Velkommen til Jessica

FB Jessica Bach

Vi fortsætter stimen af nyansættelser og siger goddag til Jessica. Jessica er et kendt ansigt fra den “gamle” børnehave, og så er hun faktisk startet i sit nye job.
Med Jessica har vi fået en kreativ sjæl og huskunstner, og hun har allerede sat sit kreative præg på børnehaven … velkommen, Jessica…

Jessica fortæller om sig selv:

Jeg bor uden for Aars med min kæreste, Brian, og min hund Lucca 🙂
Jeg har før været i Boblen og er nu tilbage – hvilket jeg er rigtig glad for.
I min fritid er jeg bl.a. frivillig hjælper på 4H-gården i Aars.
Jeg er propfyldt med kreative ideer, som jeg glæder mig til at udføre sammen med jeres børn.
Jeg glæder mig til fortsat at være med til at skabe en hverdag med glæde, nærvær, kreativitet og sjov.

Velkommen til Anja

FB billede Anja Så har vi den store fornøjelse at byde velkommen til Anja, der starter som pædagogisk assistent i vuggestuen til november. Anja har masser af erfaring bag sig, og så har hun som noget helt særligt arbejdet med at inddrage børn i den daglige madlavning. Det, og meget mere, glæder vi os til at se…. Velkommen, Anja;-)

Anja skriver om sig selv:

Jeg er 41 år, uddannet pædagogisk assistent. Jeg bor på en kvæggård ved Aalestrup med min mand, Jens Jørn, og vores to drenge – Simon på 10 år og Kristian på 14 år.

Jeg ser frem til et godt samarbejde med børn, forældre og kollegaer – og til at skabe en tryg hverdag med masser nærvær, sjov og leg.

Velkommen til Ida

idajpeg

For en måned siden kunne vi fortælle den gode nyhed, at vi nu har mere end 100 børn i Boblen og friskolen. Siden har Inge, Jane, medarbejderrepræsentanter og bestyrelsen afholdt et hav af jobsamtaler, fordi der ganske enkelt er blevet alt for få hænder. Det er jo et positivt “problem”, og vi glæder os utrolig meget til, at vi over den kommende tid kan præsentere én ny lærer og tre pædagoger til friskole og Boblen;-)

Vi lægger ud med Ida Plovbøl, der starter som lærer i friskole til november:

Jeg hedder Ida Plovbøl Pedersen og er 30 år gammel. Jeg bor i Løgstør med min kæreste og vores søn, Christian, på 3 år. I min fritid bruger jeg meget tid sammen med min familie og venner. Min store passion er heste, og jeg rider og underviser i den forbindelse.

Jeg er uddannet lærer på UCN Nordjylland i 2011 og har siden da arbejdet inden for flere forskellige områder. Jeg har arbejdet på efterskole, specialskole og senest har jeg arbejdet i den kommunale folkeskole.

En af mine mærkesager er ”den gode relation”. At der er gode relationer med og omkring eleverne, mener jeg er en forudsætning for den bedst mulige læring hos eleven. Derudover kan jeg godt lide at tænke ud af boksen og skabe kreativ og anderledes undervisning. Her skal der være plads til det enkelte barns udvikling og læring, samtidig med at alle indgår i et glædesfyldt og forpligtende fællesskab. Når alle tager ansvar for deres egen trivsel og læring, kan vi sammen skabe et rum hvor faglighed og ligeværdighed er nøgleord.

Det er vigtigt for mig at arbejde et sted, hvor der er rum og plads til ”de gode relationer”, hvor alle kender hinanden og hvor det forpligtende fælleskab er i højsædet. Derfor glæder jeg mig rigtig meget til at være en del af Blære Friskole.